Fact-check 1 Antonius Ziekenhuis

Op 14 september pakte het Algemeen Dagblad groot uit met een artikel (klik hier voor de samenvatting) van 2 directieleden van het Antonius Ziekenhuis. Ze mochten hun kijk op hun plannen om huizen te bouwen op de ruim 6 hectare die ze met de fusie van Hofpoort Ziekenhuis in bezit hebben gekregen. Hierin worden diverse uitspraken gedaan waarmee een beeld wordt neergezet. Vijf van deze uitsproken zijn getoetst. Vandaag de aftrap van de eerste.

Zorg in Woerden op hoog niveau

In het interview geeft een van de directieleden het volgende aan:

Onze verantwoordelijkheid is om de zorg in Woerden op hoog niveau te houden. Daar gaat het ons en het gemeentebestuur om.”

Zorg in Woerden dramatisch

Hier worden twee beweringen gedaan. De eerste is dat zorg in Woerden op hoog niveau gehouden moet worden. Dit een scherp contract met hoe de zorg nu ervaren wordt door de mensen in en rondom Woerden. De zorg is na de fusie tussen het Hofpoort en Antonius drastisch verslechterd. Eerst verdween het geboortecentrum en borstkankerafdeling. Twee onderdelen die diverse malen een nationale onderscheiding mochten ontvangen. Daarna verdween de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost. Met alle gevolgen van dien. Buiten kantoortijden en in het weekend is er geen zorg meer. Moet men hier ver voor reizen. De werkgroep zorg voor Woerden en omstreken krijgt tot op heden klachten dat telefoon slecht beantwoord wordt, een afspraak alleen kan wanneer het past in het schema van het Antonius of pas over 3 maanden en SEH is overvol waar je lang moet wachten voordat je geholpen wordt. Er is dus geen sprake van zorg op hoog niveau. Het is dramatisch gesteld met de zorg in Woerden. Er is eerder sprake van noodzakelijke wederopbouw van de zorg.

Gemeente en Antonius niet op 1 lijn

De tweede uitspraak is een bijzondere. Het directielid van het Antonius Ziekenhuis suggereert dat zij en het bestuur van Woerden op één lijn zitten. Dit is geenszins het geval. Het gemeentebestuur is het college van Burgemeester en Wethouders samen met de gemeenteraad. In 2014 heeft het bestuur een brief geschreven aan het Antonius en Hofpoort dat de voorgestelde fusie destraseus zal uitpakken. Daarbij het verzoek om alternatief van de cliëntenraad te omarmen. Twee volwaardige ziekenhuizen met een verdeling naar zware ingereden en lichtere ingrepen. Deze uitspraak is op zijn minst suggestief te beoordelen. 

Aanmelden: zorgvoorwoerdenenomstreken@gmail.com

Uitspraak is onjuist en suggestief

De uitspraken beoordelen we dan ook als suggestief en onjuist.

Kom 1 oktober om 19.30 uur naar het gemeentehuis als je zorg in Woerden belangrijk vindt. Inloop vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Woerden. In verband met de catering graag van te voren aanmelden per e-mail: zorgvoorwoerdenenomstreken@gmail.com