feiten of fictie

Feiten of fictie omtrent het aftreden van wethouder Schreurs

Feiten of fictie, is de gemeenteraad goed geïnformeerd?

feiten of fictieVolstrekt onverwacht verscheen er op vrijdag 2 september 2016 het bericht in de media dat de positie van wethouder Schreurs onhoudbaar was geworden. In het bericht was sprake van Woerdense ambtsdragers en politici die in hun actie en reactie niet alleen de pers bevestigden wat de pers hen voorlegde, maar ook meer informatie gaven dan de pers op dat moment had. Ook was de informatie over de gezondheid van de wethouder tegenstrijdig. Volgens de één zou hij weer snel aan het werk zijn. De ander bevestigde dat het grote ernst was wat betreft de gezondheid van de wethouder. Nog geen paar dagen later maakt de wethouder bekend terug te treden om gezondheidsredenen.
Donderdag 29 september wil Inwonersbelangen opheldering van het college. Feiten of fictie is de vraag.

Mediaoverzicht

Het bleef hier niet bij. In de media verschijnen er meer berichten. Een overzicht:

Vrijdag 2 september 2016. 

 • WoerdenTV bericht: “Positie wethouder Schreurs onhoudbaar”.

Dinsdag 6 september 2016.

 • Wethouder Schreurs laat per brief weten terug te treden als wethouder.
 • Presidiumoverleg. Burgemeester Molkenboer wil niet ingaan op vragen over het vertrek van wethouder Schreurs.

Woensdag 7 september 2016

 • Alex Kok (Alko media), verantwoordelijk voor het bericht van 2 september, stuurt een brief naar de fractieleiders van de Woerdense gemeenteraad (brief hier te downloaden).

Woensdag 21 september 2016

 • Woerdense Courant publiceert naar aanleiding van  het ontstane tumult een artikel over het vertrek van wethouder Schreurs.
 • Woerden TV  laat vertegenwoordigers van de oppositiepartijen CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van der Does op haar internetkanaal reageren op de gang van zaken.

Raad is niet geïnformeerd

De raad werd slechts geïnformeerd middels een korte schriftelijk bericht van aftreden door de wethouder zelf dat de griffie naar de raad zond.
Het is aan gemeenteraad om helder te krijgen wat er afgespeeld heeft. In de media komt meer informatie naar buiten: zo zouden er spelletjes zijn gespeeld en is de wethouder een pootje gelicht. Inwonersbelangen heeft hier geen weet van. Vanuit het college is er geen nadere informatie gegeven. Via een interpellatiedebat donderdag 29 september wil Inwonersbelangen de fictie van de feiten scheiden.

Opsommend:

 1. Als er een wethouder vertrekt dient het voor de raad helder te zijn waarom die wethouder vertrekt.
  Het is daarom niet alleen een goede zaak maar het is ook de plicht van de raad helder te hebben wat er geleid heeft tot het aftreden van wethouder Schreurs.
 2. Als de oorzaak is gezondheidsproblemen als gevolg van te grote werkdruk dan gaat dat de raad aan en heeft zij dienovereenkomstig haar verantwoording te nemen; immers, een wethouder is door de raad aangesteld.
 3. Tot op heden is over het aftreden van de wethouder door het stadhuis wel naar de pers gecommuniceerd maar niet naar de raad. Dat doet geen recht aan de positie van de raad.
 4. Verificatie en beoordeling van wat er volgens de pers door ambtsdragers en volksvertegenwoordigers over de wethouder naar de pers gecommuniceerd en als gevolg daarvan gepubliceerd is, is een plicht van de raad.
 5. In deze zaak is het van belang als raad helder te hebben wat er gespeeld heeft tussen stadhuis en pers.
 6. De burgemeester heeft tot op heden niet de moeite genomen de raad te informeren over de gang van zaken rond het aftreden van de wethouder.

Het is daarom recht en plicht van de raad van het vertrek van wethouder Schreurs een punt van orde te maken.

Feiten of fictie, deze vragen leggen we voor aan het college

Samen met Lijst van der Does legt Inwonersbelangen de volgende vragen voor aan het college:

 1. Wat beweegt de burgemeester om de raad niet nader te informeren over het vertrek van wethouder Schreurs?
 2. Wat is er in optiek van de burgemeester juist dan wel onjuist aan de volgende uitspraken die door WoerdenTV gedaan worden:
  a. De wethouder kon volgens de burgemeester de werkdruk niet aan;
  b. We spraken met de burgemeester. We belden eerst lang informeel omdat dit een delicate kwestie is. Later kort formeel. De feiten en opsomming uit het artikel waren bekend. We stemden uiteindelijk met hem 1 op 1 de quote af;
  c. De vraag of rectificaties en correcties nodig waren aan de gemeente volgde vanaf onze kant. Dit bleek niet nodig.
 3. Hoe lang speelt de gezondheidskwestie van de wethouder en in welke ernst?
 4. Waarom zijn bijvoorbeeld de fractievoorzitters niet geïnformeerd over de gezondheidsproblemen van de wethouder?
 5. Als reden van terugtreden van de wethouder is gecommuniceerd gezondheidsproblemen als gevolg van een te hoge werkdruk. Bij aantreden is het college uitgebreid van 4 naar 5 wethouders.
  Na de laatste burgemeesterswisseling heeft de burgemeester taken van wethouders overgenomen; met andere woorden: wat eerst door 4 personen werd uitgevoerd, wordt nu door 6 personen gedaan.
  De vraag is: “Waardoor werd de te hoge werkdruk veroorzaakt?” De vervolgvragen zijn: “Is de taakverdeling binnen het college wel evenwichtig verdeeld? En, wat gaat het college doen om naar een gezonde werkbelasting te komen?
 6. De afgelopen 2 jaar zijn 3 wethouders opgestapt of gestopt. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat er nog meer wethouders opstappen?

Feiten of fictie, daar willen we helderheid in krijgen.