Financieel degelijk beheer?

22 december 2013

 

geldstrooien

In de gemeenteraad van Woerden hebben de politieke partijen (op één na) ingestemd met overschrijdingen van ruim 1,5 miljoen euro van juni tot en met oktober dit jaar. De argumentatie van het college dat deze overschrijdingen enerzijds door de recessie veroorzaakt worden en dat het anderzijds noodzaak is, neemt de raad genoegen. Inwonersbelangen heeft hier grote vraagtekens bij.

Over de periode januari tot en met juni werd een overschot van een half miljoen gemeld. De periode daarna laat een tekort zien van 1,5 miljoen euro. Zie de bijgevoegde begrotingsrapportage.

Verminderde parkeerinkomsten behoren volgens B&W tot de belangrijkste oorzaken. Dit wordt toegedicht aan de recessie. Inwonersbelangen heeft hier twee kanttekeningen bij. De eerste is dat in het eerste half jaar van 2013 de economie ook in een recessie zat. Dus waarom blijkt nu pas dat de parkeeropbrengsten tegenvallen? De oorzaak bij recessie leggen is eenvoudig en wordt snel geaccepteerd. Alleen is er volgens Inwonersbelangen ook iets anders aan de hand. Woerden is door het parkeerbeleid zo onaantrekkelijk, ontoegankelijk en ongastvrij geworden dat het gemeden wordt. En dat is slecht voor onze middenstanders.

De tweede oorzaak ligt bij extra uitgevoerde openbare werken. Onduidelijk is waar dit door veroorzaakt wordt. Er is van alles gedaan (bijvoorbeeld voor de fietspaden, het beheer van de openbare ruimte en het aanpassen van bushaltes ten behoeve van invaliden), waarbij niet duidelijk is of dit overeenkomstig de raadsbesluiten is. De derde majeure oorzaak is dat de toen nog onbekende oprichtingskosten voor FERM-werk (oude Sluisgroep) nu bekend zijn: bijna 6 ton. Voor 2014 en 2015 wordt ook nog rekening gehouden met diverse kosten. Alleen zijn die niet te ramen en worden als “later te bepalen” begroot.

Bovenstaande schetst een beeld van een bestuur (College van B&W) dat op een aantal terreinen ontwikkelingen en de financiën niet meer beheerst. De gemeenteraad is hierover pas onlangs geïnformeerd. Bijsturen kan niet meer en de inwoners hebben geen keus.