Financiën sociaal domein op orde krijgen

28 mei 2014

financienoporde

 

Komend jaar wordt de gemeente Woerden de verantwoordelijke voor bijna alles op het gebied van het sociaal domein. Naast bijvoorbeeld de bijstand en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) ook voor:

 

 

  1.  Jeugdzorg;
  2. Ouderenzorg;
  3. Jong gehandicapten (Wajong).

De afgelopen 5 jaar is het college niet in staat geweest om de raad goed te informeren over uitvoering van Bijstand. Daarom wil Inwonersbelangen iedere drie maanden daar een korte rapportage over. Hiervoor is een motie ingediend. De wethouder komt in de raadsvergadering van juni met antwoorden op de haalbarheid. Daarom is door de overgrote meerderheid van gemeenteraad de motie aangehouden.