Fusie Hofpoort: Laatste besluit of start van een nieuw begin

10 april 2015

NZaDe directie van het Hofpoort heeft in alle stilte de fusie met Antonius Ziekenhuis eind maart gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De stakeholders (belanghebbenden) en anderen zijn hierover niet geïnformeerd. Diverse stakeholders hebben bij de NZa aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij de fusie. Betrokkenheid van stakeholders is één van de belangrijkste punten waarop de NZa toetst of een fusie mag doorgaan. Zwart-wit gezien kan de NZa deze fusie niet toestaan. Immers de stakeholders geven aan niet betrokken te zijn geweest. De vraag is hoe de NZa de melding gaat beoordelen. Binnen een aantal weken zal het besluit bekend worden.

Een fusie in zorg mag pas doorgezet worden als de NZa hier geen bezwaar tegen heeft. Het Hofpoort Ziekenhuis mag dus pas fuseren met het Antonius in Nieuwegein nadat de NZa hier haar goedkeuring voor heeft verleend. Het Hofpoort moet via een formulier de fusie melden bij de NZa. Vervolgens heeft de NZa in de regel 6 weken de tijd om een besluit te nemen om de fusie toe te staan of niet. Eén van de belangrijkste onderdelen waarop de NZa toetst is of de stakeholders voldoende betrokken zijn geweest in het fusieproces.

Op 10 februari dit jaar heeft het Hofpoort onverwacht eerder dan toegezegd het fusiebesluit genomen. De vervolgstap is dat deze gemeld moet worden bij de NZa alvorens de fusie doorgezet kan worden. Begin april werd het diverse betrokkenen duidelijk dat de melding bij de NZa eind maart gedaan is. Een vreemde gang van zaken en typerend van hoe er met de stakeholders omgegaan is het afgelopen anderhalf jaar. Pas informeren als er onomkeerbare besluiten liggen. Mogelijk was er de hoop dat het stil zou blijven. Pas bij goedkeuring van NZa dit nieuws naar buiten brengen was mogelijk de strategie.

Gemeente Woerden heeft driemaal bij de NZa aangegeven dat zij het standpunt heeft dat zij stakeholder is in het fusieproces van het Hofpoort. Geen enkele keer heeft het Hofpoort hier iets mee gedaan. Vandaar dat de gemeente Woerden ook bij de NZa aangegeven heeft niet betrokken is geweest bij het fusieproces. De NZa geeft aan dat een gemeente zich kan aandienen als stakeholder.

De Cliëntenraad is volgens de NZa per definitie stakeholder. Diverse malen heeft hij aangegeven niet betrokken te zijn geweest. De Cliëntenraad werd achteraf geïnformeerd over onomkeerbare besluiten. Belangrijke aangedragen onderdelen zoals reistijden, de 200.000 inwoners vanuit het Groene Hart en goedkopere alternatieven zijn niet meegenomen in de besluitvorming.

Namens de 14.500 ondertekenaars van de petitie “behoud het Hofpoort” hebben Inwonersbelangen en Lijst van der Does actie ondernomen richting de landelijk politiek. Bij het aanbieden van de petitie eind 2014 aan de Tweede Kamerleden is afgesproken om elkaar te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Daarom zijn de Kamerleden geïnformeerd over de melding van de fusie. En het feit dat de stakeholders bij de NZa aangegeven hebben niet betrokken te zijn geweest. Eén van de belangrijkste punten waarop de NZa toetst.

De inschatting is dat de NZa niet eerder te maken heeft gehad met toets van deze omvang waarbij stakeholders expliciet aangeven niet betrokken te zijn geweest. De toetst bestaat pas sinds 1 januari 2014. Zwart-wit gezien kan de NZa deze fusie niet toestaan. Immers de stakeholders geven aan niet betrokken te zijn geweest. Hoe het vervolg er dan uitziet zal een novum zijn. Dit is niet eerder voorgekomen. Voor de hand ligt dat het fusieproces opnieuw moet en nu met betrokkenheid van de stakeholders. De weg naar een fusie met het Groene Hartziekenhuis in Gouda ligt dan ook weer open. De versterking van ziekenhuiszorg in het Groene Hart komt dan weer volop in beeld. De vraag blijft natuurlijk hoe de NZa de melding gaat beoordelen. Binnen een aantal weken zal het besluit bekend worden.