HAP

Geef de ziektekostenverzekerden een stem

Geef de ziektekostenverzekerden een stem

Hoe Inwonersbelangen denkt over de medische zorg in Woerden is helder. Ziekenhuis, HAP en SEH hadden niet mogen verdwijnen en de huisartsen en de apothekers in Woerden dienen hun (en daarmee) onze zaken zo te regelen dat huisarts en apotheek ook na kantoortijd bereikbaar zijn. Daar denken Antonius ziekenhuis, zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers en hun organisaties anders over.

Dat er een organisatie naar Woerden komt die wél buiten kantoortijd huisartsenzorg gaat organiseren, vinden wij een prima zaak. Zeker nu we zien dat het tot gevolg heeft dat onze huisartsen in beweging komen en ook avondpraktijk gaan houden. Dat HAP, SEH en ziekenhuis terugkomen willen ook wij. Maar dat is een kwestie van lange, vooral politieke adem en dus veel tijd. Wij vinden daarom dat er, met de komst van de avond- en weekenddiensten, absoluut wat belangrijks bereikt is.

Geef de ziektekostenverzekerden een stem

Dat betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. De volgende stap is dat we in de nieuwe gemeenteraad aan de slag gaan met het oprichten van een “ZKV-raad” (Ziektekostenverzekerden-raad). Waarom? Omdat er tot nu toe door de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheden slechts over de hoofden van ons, premiebetalers heen geregeld en gehandeld wordt. We moeten wel betalen maar hebben geen stem. Een ZKV-raad geeft de premiebetalers wél een positie. Hoe belangrijk dat is, hebben we ervaren. Er werd tot nu toe over Woerden heen gewalst.

Een ZKV- raad komt bij zorgverleners, zorgverzekeraars en lokale overheid op voor de belangen van de verzekerden en krijgt binnen onze gemeente een belangrijke positie als vertegenwoordiger van de premiebetalers en als adviseur naar de gemeente.

Met die ZKV-raad geven we al die handtekeningen van de petities “Behoud het Hofpoort” en “Behoud SEH en HAP” toekomst en hoeven we niet steeds weer opnieuw de straat op om de spelers in het spel van de zorg duidelijk te maken dat wij niet hun speeltje zijn en dat wat ze doen en laten voor ons onacceptabel is.