Geen 23,4 miljoen voor een stadhuis

30 januari 2014

Geen stadhuis Inwonersbelange

 

In de raadsvergadering van 30 januari hebben op één na alle partijen ingestemd met het uitwerken van twee scenario’s voor een nieuw stadhuis. Hiermee komt de bouw van een nieuw stadhuis weer een stap dichterbij. De kosten gaan al snel naar de 24 miljoen euro. In het volgende overzicht wordt duidelijk wat er voor de inwoners van Woerden de komende 4 jaar gerealiseerd kan worden door direct dit prestige project te staken:

kosten besparing
1. Nieuw gemeentehuis  niet 24,0 miljoen
2. Samenvoeging van organisaties Woerden met    Oudewater en andere prestige projecten  niet  2,0 miljoen
3. Renoveren gemeentehuis  wel 5,0 miljoen
4. Verkeersdoorstroming in en rond Woerden verbeteren: (waaronder Rietveld brug over de Rijn) wel 15,0 miljoen
5. Woerden: Centrum van de ommelanden, stimuleren werk en inkomen wel 3,0 miljoen
6. Bewegingsonderwijs wel 0,5 miljoen
7. Onderhoud en veiligheid van kernen en wijken wel 1,0 miljoen
8. Lastenverlichting wel 1,5 miljoen
totaal 26,0 miljoen 26,0 miljoen