Geen deelname aan geheime begrotingsoverleggen

April 2011

horen-zien-zwijgen

 

Inwonersbelangen Woerden gaat niet in op een uitnodiging voor een besloten begrotingsoverleg. Het college van burgemeester en wethouders van Woerden heeft Inwonersbelangen uitgenodigd voor een besloten ‘informeel’ begrotingsoverleg buiten de reguliere vergaderorde en voorafgaand aan de reguliere begrotingsbehandeling in de commissievergaderingen in maart.

De partij van openheid en duidelijkheid van bestuur voor de inwoners, Inwonersbelangen, gaat niet in op een uitnodiging voor een besloten begrotingsbehandeling.

Inwonersbelangen is van mening dat alles wat in de besloten begrotingsbehandeling gezegd wordt door coalitie- en oppositiepartijen ook openbaar gezegd moeten kunnen worden; dat is transparant keuzes maken.

Juist in tijden van lastige politieke keuzes moet het gemeentebestuur dit open en transparant doen in samenwerking met de inwoners, alleen dan kan er draagvlak zijn voor bezuinigingen of lastenverzwaring. Besloten vergaderingen zijn slechts toelaatbaar wanneer het gaat over personen of onderwerpen die in openbaarheid de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden.