geen extra wachtgelden

Geen extra wachtgelden

Op 23 februari heeft Inwonersbelangen het bestuursakkoord medeondertekend. Hiermee hebben alle partijen afspraken gemaakt hoe de gemeentepolitiek tot aan de verkiezingen van maart 2018 de rit gaat uitzingen. Ook is er geen extra wachtgelden nodig omdat de huidige wethouders blijven zitten.

geen extra wachtgelden

De belangrijkste punten uit het akkoord

  1. Er komt geen nieuw beleid en er komt geen intensivering van het ingezette beleid
  2. Er bestaat geen coalitieakkoord meer.
  3. Het proces omtrent de totstandkoming van de verkeersvisie blijft ongewijzigd.
  4. Indien uit het onderzoek blijkt dat een westelijke randweg noodzakelijk is, maakt de raad daar met prioriteit geld voor vrij in de begroting. Daarvoor wordt alvast 3 miljoen euro gereserveerd

Geen extra wachtgelden

Partijpolitieke belangen en coalitieperikelen hebben ertoe geleid dat er in de afgelopen 21/2 jaar 4 wethouders zijn opgestapt. Om te voorkomen dat de breuk in de coalitie het vertrek van nog eens vier wethouders tot gevolg zou hebben en om te zorgen dat er na de verkiezingen financiële ruimte is voor nieuw beleid heeft Inwonersbelangen haar deel geleverd aan het bereikte akkoord. Ook is vastgelegd hoe Woerden tot aan de verkiezingen met de nog zittende wethouders verder gaat.

Inwonersbelangen was en blijft tegen de voorgenomen Boerendijk maatregelen

Een lastig punt in het bereikte akkoord was de wil van partijen om de voorgenomen Boerendijk maatregelen erin op te nemen. Dat wij nooit achter dit besluit hebben gestaan en dat ook niet zullen doen is in een bijlage aan het akkoord toegevoegd. Andere onderwerpen waarop Inwonersbelangen zich de vrijheid wil houden daar anders over te denken zijn:

  1. Versnelde bouw van huurwoningen voor zowel jongeren als ouderen
  2. Bouw van een crematorium
  3. Onnodig dure aanpak van verzakkingen zoals de gemeente voornemens is dat in de Kanis te gaan doen.

 

Verder is het vooral belangrijk dat er is afgesproken dat er sober omgegaan wordt met financiën en dat er daarom een sobere 2018 begroting komt.

Een mooi gegeven voor de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van 2018 aan het Woerdense roer komt.

Als de Woerdense kiezers laten blijken dat ze het waarderen dat na jaren van oppositie deze resultaten bereikt zijn zullen wij deel uit maken van die coalitie.