industriële opslag Kromwijk

Geen industriële opslag Kromwijk

Het college heeft een vergunning afgegeven voor industriële opslag Kromwijk. Het gaat om een tijdelijke vergunning van 10 jaar. Door belanghebbenden is bezwaar gemaakt. Bezwaar omdat het terrein een geluidswal betreft, die hiermee haar functie verliest. Bezwaar omdat de verkeersveiligheid onder druk komt te staan, zwaar bouwverkeer moet over de drukke rotonde waar wandel-, fiets- en autoverkeer elkaar kruist. Bezwaar omdat het een aantasting is van het Groene Hart.

industriële opslag Kromwijk

Dit is aanleiding voor Inwonersbelangen om deze aantasting van het Groene Hart aan te kaarten binnen de gemeenteraad. Ook zijn er procedurele redenen om het aan te kaarten. Voor deze vergunning  is instemming van de gemeenteraad nodig. Provincie Utrecht heeft bepaald dat Burgemeester en Wethouders pas een zogenaamd “Wabo-afwijkingsbesluit” kan nemen nadat zij van de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” hebben gekregen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tot nu geen verzoek gedaan hierover aan de gemeenteraad. Voor een industriële opslag Kromwijk is een verklaring nodig vanuit de gemeenteraad.

industriele-opslag-kromwijk

Geen industriële opslag Kromwijk

Inwonersbelangen stelt de gang van zaken aan de orde in de gemeenteraad. De aantasting van het Groene Hart in kromwijk moet voorkomen worden. De vragen waarop antwoord verwacht wordt zijn:

  • Is het college bekend met de regel uit het PRV van de provincie en is zij met ons van mening dat deze stap bij de gemeenteraad nog gemaakt moet worden om instemming te vragen?
  • Is het college bereid om voordat een beslissing genomen wordt de commissie te vragen om een verklaring af te geven?
  • Heeft het college voldoende inzicht wat het vrachtverkeer die deze activiteit met zich meebrengt voor gevolgen heeft op het al super drukke verkeerspunt, en is onderzocht of dit al dan niet grote invloed heeft?
  • Is het College met ons van mening dat er voor deze activiteit betere locaties te vinden zijn die voorkomen dat het Groene-Hart aangetast wordt?
  • Beseft het college dat door deze geluid producerende activiteiten op een geluidswal de functie hiervan met voeten getreden wordt?