Geen nieuwbouw stadhuis Woerden, wel besloten vergadering

8 september 2015

2015_stadhuis

Na lang van mening te zijn geweest dat huisvesting huren voor de gemeente beter was dan het bestaande stadhuis renoveren, komt het college alsnog tot het inzicht dat renoveren een betere en goedkopere keus is. Inwonersbelangen is daar blij mee. Dat neemt niet weg dat het voorstel vragen oproept.

In de verstrekte informatie geeft het college aan dat na verbouwing van de huidige 12.500 m2 nog maar 6.300 m2 overblijft. Ondanks de halvering van de vierkante meters blijven de jaarlijkse huisvestingskosten van het stadhuis gelijk. Inwonersbelangen vindt dit vreemd. Je zou verwachten dat halvering van het aantal vierkante meters en een forse verbetering van de energiehuishouding ertoe gaat leiden dat de kosten flink omlaag gaan.

Dat het college de raad slechts middels een besloten bijeenkomst wil informeren, daarmee kan Inwonersbelangen zich niet verenigen. Immers, de raad geeft in hoofdlijnen de kaders aan. Het college werkt dit in detail uit en legt vervolgens die uitwerking ter goedkeuring aan de raad voor. Middels het opleggen van geheimhouding bepaalt het college wanneer en door wie er gesproken mag worden over wat er in die bijeenkomst over het nieuwe stadhuis besproken wordt.

Dat is (1) niet transparant en (2) daarmee wordt de volksvertegenwoordiging de mond gesnoerd. Inwonersbelangen zal niet deelnemen aan de besloten bijeenkomst.

Dat neemt niet weg dat Inwonersbelangen vindt dat het de goede kant op gaat met het stadhuis: geen nieuwbouw en geen € 23,4 miljoen. Nu nog te weten komen wat de plannen inhouden en waarom ondanks de verbetering van de energiehuishouding en de halvering van het aantal vierkante meters de huisvestingskosten hetzelfde blijven. Dat is slechts een kwestie van tijd.

Inwonersbelangen blijft zich inzetten voor een goed en toekomstbestendig stadhuis tegen redelijke kosten. Het gaat immers om heel veel gemeenschapsgeld.