Uitsterfbeleid bomen exercitieveld

Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld

Het college stelt voor om bomen die sterven op het Exercitieveld niet meer te vervangen. Inwonersbelangen wil dat deze wel vervangen worden. Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld.

Geen uitsterfbeleid bomen Excercitieveld

Exercitieveld Woerden

De afgelopen jaren is er het nodige te doen geweest over het Exercitieveld in Woerden. Het staat veel inwoners aan het hart. Het bestaat onder andere uit waardevolle kastanjebomen. Dit was ook de uitkomst van een grootschalig participatieproces 2014 rond het Exercitieveld. Een ruime meerderheid koos voor een “sierlijk veld met romantisch accent”. Deze was als volgt omschreven was: “met de boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen tot een gevarieerde beplanting”.

Voorstel college

Op 24 juni wordt er een voorstel van het college behandeld. Zij stellen voor om groot onderhoud aan wegdek en verlichting te plegen, en alleen een nieuw riool en wegdek op het Exercitie pad. Bij het sterven van bomen worden deze niet vervangen. Inwonersbelangen kan zich niet vinden in deze voorstellen. Voor nu en in de toekomst moet het sierlijke veld met romantisch accent behouden blijven.

Aanpassingen van voorstel

Inwonersbelangen wil dat het voorstel aangepast wordt. Er moet geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld komen. De bomen moeten nu en in toekomst blijven:

  • Huidige en toekomstige lege plekken in de bomenrijen aan te vullen met nieuwe aanplant van geschikte bomen van enig formaat;
  • Groeiplaatsverbeteringen aan te brengen zowel voor nieuw te plaatsen bomen als ook voor de huidige bomen, om te zorgen dat de meerderheid daarvan nog 10 tot 15 jaar mee kan;
  • Evenementen te vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van het binnenveld en de bomen te ontzien.

Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld

Het Exercitieveld in het hart van Woerden staat veel woerdenaren aan het hart. Uit participatieprocessen in het verleden, maar ook uit recentere protest- en handtekeningenacties blijkt dat er maar weinig animo is voor het nu voorgestelde uitstervingsbeleid voor de historische kastanjebomen en een op termijn steeds kaler veld. Daarom doet Inwonersbelangen het voorstel voor de aanpassingen voor de gemeenteraad van 24 juni.