bocht van Barten

Geen verlichting in de gevaarlijke bocht van Barten

Diverse signalen heeft Inwonersbelangen ontvangen dat de verlichting in de gevaarlijke bocht van Barten het niet doet. Reden om vragen hierover te stellen.

bocht van Barten

Verlichting werkt niet

Inwonersbelangen is door inwoners er op gewezen dat in de gevaarlijk bocht van Barten de verlichting het niet doet en dat dit geen incident is. De bocht van Barten is het gedeelte vanaf de rotonde bij de Limesbrug tot aan de rotonde bij de Ir. Enschedeweg. We zijn zelf gaan kijken en de verlichting bleek het inderdaad niet te doen.

Veel ongelukken in de bocht van Barten

Dit stuk weg staat bekend als hotspot vanwege de vele ongelukken die er in de bochten de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Het is bekend dat de verantwoordelijke weg- beheerder de provincie is. Onbekend is of de verlichting een verantwoordelijkheid is van gemeente Woerden of ook van de provincie. Mocht het een verantwoordelijkheid zijn van de provincie neemt dit de verantwoordelijkheid van de gemeente niet weg om te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners.

Vragen over de verlichting

Inwonersbelangen heeft het college de volgende vragen voorgelegd:

  1. Klopt het dat in de gevaarlijke bocht van Barten de verlichting het niet doet op dit moment en het regelmatig voorkomt dat de verlichting het niet doet?

  2. Is de verlichting in de bocht van Barten een verantwoordelijkheid van gemeente Woerden?

  3. Zo niet, kan dan bij de provincie aangedrongen worden op en snelle, adequate en structurele oplossing?

  4. Is er ook aan te geven hoelang het gaat duren voordat de verlichting het weer doet?

  5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze situatie zich niet weer voordoet?

De vragen zijn ook hier te downloaden van de website van gemeente Woerden. Uiterlijk 20 maart zal er door de gemeente geantwoord worden.