Kinderen in armoede

Geld naar kinderen in armoede

De Raadsinformatiebrief “Vervolg integraal armoedebeleid en Samen Vooruit” (20R.00293) is de raad geïnformeerd over onder ander het armoedebeleid in gemeente Woerden. Hierin is het volgende aangegeven over de financiering van het gestopte initiatief “Samen Vooruit”:

“Het budget dat is vrijgemaakt voor Samen Vooruit komt deels uit het integraal armoedebeleid en deels uit de Klijnsmagelden, die specifiek voor kinderarmoede bestemd zijn. Uit dit budget dient de training in het stress-sensitief werken betaald te worden en de bekostiging van het preventieve vroegsignalering van schulden.”

Kinderen in armoede

Klijnsmagelden alleen voor kinderen in armoede

De Klijnsmagelden zijn vrijgemaakt met een zeer specifiek doel: alleen voor de bestrijding van kinderen in armoede. Na het verstrekken van deze financiële middelen aan de gemeenten is hier het nodige over te doen geweest. In een brief heeft Klijnsma daarom in 2017 nogmaals aan de gemeenten duidelijk gemaakt waaraan de gelden wel en waar niet aan besteed mogen worden:

‘Ik heb in de afgelopen periode geconstateerd dat er bij diverse gemeenten en gemeenteraden vragen leven over het doel van de extra middelen en de wijze waarop deze moeten worden ingezet. Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de extra middelen specifiek zijn bedoeld voor bestrijding van armoede onder kinderen.’ De VNG gaat in opdracht van Klijnsma navraag doen bij gemeenten die het geld voor kinderen inzetten voor volwassen.”

 Bedoeld voor laptop, sportkleding of abonnementen

Klijnsma heeft ook duidelijk voorbeelden gegeven. Zo gaat het om abonnementen, sportkleding, schoenen en een laptop. De extra middelen inzetten ten behoeve van 18-jarige is ook als voorbeeld gegeven dat dit niet de bedoeling was. Ook het bekostigen van trainingen voor medewerkers is duidelijk uitgesloten van de Klijnsmagelden. In wezen zijn deze uitgaven onrechtmatig.

Alsnog laten toekomen aan kinderen

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

  1. Welk bedrag heeft gemeente Woerden in totaal ontvangen in het kader van de Klijnsmagelden?
  2. Op welke wijze zijn de Klijnsmagelden de afgelopen jaren in gemeente Woerden ingezet? Een opsplitsing naar doelen overeenkomstig het bestuursakkoord van SZW en de VNG is hierbij gewenst. Om zo duidelijk te krijgen of het specifiek bij de kinderen terecht is gekomen waarvoor het bedoeld was.
  3. Is het college het eens met Inwonersbelangen dat het financieren van trainingen aan medewerkers niet de bedoeling is van de Klijnsmagelden?
  4. Is het college bereid om de uitgaven gedaan vanuit de Klijnsmagelden die niet direct ten goede zijn gekomen van de kinderen die het nodig hebben alsnog aan heb te besteden? Denk aan sportlidmaatschap, laptop of nieuwe schoenen. Ten behoeve van kinderen in armoede.