Geluidshinder voorkomen nieuwbouwwijk Snellerpoort

Tijdens de politieke avond op 15 april 2021 is het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk Snellerpoort behandeld. De tijd bleek te kort om alles te behandelen. Namens Inwonersbelangen heeft Jeanet de Mari diverse vragen gesteld over de leefbaarheid. Met name om de geluidsoverlast te voor komen. De vragen zijn na de politieke avond schriftelijk voorgelegd aan het college.

nieuwbouwwijk Snellerpoort

Raildempers

De nieuwbouwwijk Snellerpoort komt direct tegen het spoor aan te liggen. Inwonersbelangen is zelf gaan kijken en heeft geconstateerd dat een deel van de rails niet voorzien is van raildempers. Deze dempers zorgen voor een forse reductie van het geluid dat een voorbij razende trein maakt. Inwonersbelangen is van mening dat er Raildempers toegepast moeten worden ter hoogte van bouwvlak C1, B8 en B7. Ook zijn er geen Raildempers toegepast bij wissels. Zie onderstaande afbeelding waar nog geen raildempers zijn toegepast.

nieuwbouwwijk Snellerpoort

Geluidschermen voor nieuwbouwwijk Snellerpoort

Eerder is er aangegeven dat er geen geluidschermen komen, aangezien er is gekozen om Woerden zichtbaar te houden. Hoe verhoudt dit zich dat aan de andere zijde van het emplacement waar wel een geluidsscherm staat? Een inwoner heeft al eerder tijdens het raarspreekuur ook hier specifieke aandacht voor gevraagd. Ook is er aandacht gevraagd of er nagedacht is om gevel isolatie toe te passen om het geluid/trilling terug te dringen?

De vragen over de geluidschermen en raildempers zijn temeer van belang omdat het goederenverkeer over spoor de komende jaren met 3% per jaar toenemen.

nieuwbouwwijk Snellerpoort

Een aantal andere zorgpunten

Inwonersbelangen heeft nog een aantal andere zorgpunten over de plannen voor nieuwbouwwijk Snellerpoort voorgelegd. De eerst is koper welke afkomstig is van slijtende bovenleidingen. Dit veroorzaakt koperverontreiniging en is prominent aanwezig langs de spoorbaan. Het kan op grote afstand vanaf het spoor invloed hebben. Vanuit gezondheidsredenen is Inwonersbelangen van mening dat hier zeker rekening mee gehouden moet worden.

Recent is er in de Raad gesproken over het vergroten van de kansen van (startende) Woerdense woningzoekenden. Dit zijn plannen waar iets aan gedaan kan worden. Inwonersbelangen verzoekt het college om in de specifieke gebruiksregels een anti speculatiebeding/verbod op (onder)huur voortijdige doorverkoop op te nemen?