Gemeenteraad kritisch over niet nakomen toezeggingen

4 september 2014

 

huiswerk

Diverse toezeggingen van het college zijn de afeglopen periode niet nagekomen. Het gaat om onder andere één van de belangrijkste instrumenten van de raad: de begroting 2015. Andere voorbeelden zijn de voortgang in de transitie in het sociale domein (o.a. jeugdzorg, AWBZ en wijzigingen in de WMO).

Het CDA heeft samen met een grote meerderheid in de raad interpellatie aangevraagd. Inwonersbelangen heeft zich afgevraagd hoe het zit met de opleveringen van plannen voor Ferm Werk en de VVD heeft zijn zorgen geuit over de transitie de komende maanden.