Gildepoortje: Deze zomer nog geplaatst?

9 juni 2015

gildepoortje

Inwonersbelangen heeft aan het College de vraag (in vaktermen: artikel 40 vraag) gesteld of het Gildepoortje nu eindelijks eens geplaatst kan worden.In het jaarverslag en jaarrekening 2014 staat op pagina 18 onder samenvatting Cultuur dat er nog steeds na jaren soebatten geen juiste plek is gevonden voor ons Gildepoortje. Een goede locatie is het Westpark tegenover de Joodse begraafplaats aan de Westdam en gelijk aan de haven. Dit is een locatie die in het oog zal vallen van toeristen.

Vragen:

1. Wat is de oorzaak dat het College niet lukt om het Gildepoortje een plek te geven in Woerden?

2. Is het College met ons eens dat de locatie in het Westerpark t.o. de Joodse begraafplaats een goede locatie is?

3. Kan het College daadkrachtig aan de slag zodat het Gildepoortje deze zomer een plek in Woerden heeft gekregen?

Geschiedenis

Het 16e-eeuwse Gildepoortje was oorspronkelijk de tuinpoort van het Sint Nicolaasgildehuis aan de Hoge Woerd in Woerden dat in 1576 gesloopt is. In 1977 is het poortje met een deel van het oude muurwerk verplaatst naar de Kazernestraat. Het poortje was de toegang tot de Sint Nicolaasgang, die de verbinding vormde tussen Kazernestraat en de Hoge Woerd.

Het laatgotische poortje heeft een door blokken natuursteen omlijste rondboogdoorgang met twee gebeeldhouwde consoles als soort van sluitsteen. Op 6 juli 1989 is het Gildepoortje aangewezen als Rijksmonument.

In maart 2002 is het Gildepoortje vanwege de bouw van het centrumplan Hoochwoert gedemonteerd en opgeslagen op het Stadserf, met de bedoeling het terug te plaatsen binnen het plangebied Hoochwoert. Diverse locaties zijn de afgelopen jaren aan de orde geweest, maar deze bleken geen van alle geschikt (Bron: Waardevol Woerden).