Glasvezel Harmelen

Glasvezel Harmelen

Na maanden van reclamevoering (onder andere huis-aan-huis-folders, spandoeken, bericht hierover in de dorpskrant Harmelen) komt er glasvezel voor internet in Harmelen. Voor degene die dit wensen een goede ontwikkeling. Ook zijn er velen die dit niet nodig vinden.

Ieder huis aangesloten glasvezel

In de communicatie wordt door de glasvezelbedrijven de suggestie gewekt dat iedere woning in Harmelen aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk. Ongeacht of je internet via glasvezel gaat afnemen of niet. Bij ons heeft dit tot vragen geleid waarop we geen antwoord kunnen vinden. Daarom hebben wij de vragen voorgelegd aan het college.

De vragen over glasvezel Harmelen

De volgende vragen hebben wij voorgelegd aan het college over de aanleg van glasvezel Harmelen:

  1. Is iedere bewoner verplicht om mee te werken aan de aanleg van glasvezel door een telecomprovider op het eigen terrein (erf), waarbij een sleuf wordt gegraven en/of een grondraket gebruikt wordt en een gat in de fundering wordt geboord om zo vervolgens in de meterkast terecht te komen?
  2. Is onze aanname juist dat de kabelaanbieder een woning of erf/tuin alleen na schriftelijke toestemming mag betreden zoals ook is verwoord door de Autoriteit Consument & Markt? Zie ook onderstaande link: nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/zakelijke-klanten- telecom/telecomaansluiting-en-kabels
  3. Is het juist dat conform overheid.nl/Hoofdstuk 5 en de daarbij behorende artikelen instemming is verkregen van het college? Indien het antwoord ja is, waarom is de gemeenteraad hierover niet gei╠łnformeerd?
  4. Wordt er gebruikgemaakt van een grondraket? Deze methode is een verdringing van de grond onder het straatwerk waardoor er grote openingen ontstaan en waarbij de kans groot is dat aan de bestaande kabels/leidingen schade kan ontstaan en eventuele verzakkingen van het straatwerk. Deze methode gaat sneller, maar is zeker geen beheersbare methode in verband met de bestaande ondergrondse infra (kabels en leidingen).
  5. Delta Fiber Nederland is in handen van een Zweeds investeringsbedrijf. Wat als Ziggo en andere providers ook glasvezel aan willen leggen, moeten dan de stoepen weer worden open gegraven? Is daar al over gecommuniceerd/gecoo╠łrdineerd met de betreffende partijen?
  6. In 2016 heeft er o.a. een reconstructie en vernieuwing plaatsgevonden aan de Dorpsstraat. Hoe wordt geborgd en gemonitord dat het recentelijk uitgevoerde nieuwe straatwerk in Harmelen het gewenste kwaliteitsniveau krijgt na deze werkzaamheden?