Handen uit de MOUWEN woningen Bouwen

Op de Hoge-Rijndijk hangt een spandoek van Inwonersbelangen met bovenstaande tekst. Het wordt ook de hoogste tijd dat daar gebouwd gaat worden. Op 7 april 2011 kregen de omwonenden een brief van Reebun, de projectontwikkelaar, dat men druk bezig was met het project samen met de gemeente maar dat er niet gesloopt gaat worden, voordat er een vergunning verstrekt is. Diverse keren is er over de Hoge-Rijndijk bij het bespreken van de woonbrief gezegd dat men druk bezig is en dat er een nieuw project gaat komen. Inwonersbelangen blijft ongerust omdat ook dit project al zo lang loopt dat inwoners het ook niet meer geloven. Een ander wrang punt is dat ook ondernemers die in de gebouwen zaten moesten vertrekken en het steekt die ondernemers dat de projectontwikkelaar nog niet verder is gekomen dan het plaatsen van een bouwhek.

Vragen die Inwonersbelangen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld heeft.

  1. Is er enig zicht op het realiseren van woningen aan de Hoge-Rijndijk die zo hard nodig zijn in Woerden?
  2. Wanneer zal de start plaatsvinden op het terrein en de bouwvallen/gebouwen verwijderd worden waar de buren al zo lang op uitkijken?
  3. Welke woningen worden er gerealiseerd en is dit conform de door de gemeenteraad gemaakte afspraken?
  4. Worden er gezien de ligging dicht bij de stad en het Toernoysveld/ de Plint extra woningen voor senioren gerealiseerd?
  5. Zijn de afspraken voor dit project in lijn met de in de Woonvisie neergelegde besluiten met betrekking tot sociale woningbouw en zo ja, wat is gehanteerde definitie van ‘sociale woningbouw’ in de afspraken met de projectontwikkelaar?

Hendrie van Assem Raadslid/Fractievoorzitter

Jacques Sistermans Fractieassistent