HAP terug in Woerden

HAP terug in Woerden

HAP terug in WoerdenGeweldig nieuws! Een HAP terug in Woerden in de vorm van uitgebreide huisartsenzorg (HAZ). Er zijn concrete plannen om een vorm  van huisartsenzorg (HAZ) aan te bieden voor 7 dagen per week van 7 tot 22 uur. Wethouder Koster heeft door middel van een persbericht bekend gemaakt dat 2 partijen een HAZ gaan starten in de eerste helft van dit jaar. Hierbij opgemerkt dat aan de HAP, zoals onlangs gesloten, ook een spoedeisende hulp gekoppeld was. Bij de plannen voor de HAZ is hier geen sprake van.

HAP terug in Woerden in de vorm een HAZ

Zowel de 18.500 handtekeningen als de wethouder hebben hun effect gehad. Twee partijen willen huisartsenzorg aanbieden tot 22 uur, 7 dagen in de week. Dit komt tegemoet aan de wensen die inwoners met ons deelden op straat. Je hebt een dikke pols en je wilt weten of het ernstig is. Je hebt een beklemmend gevoel op de borst. Maar echt ernstig voelt het niet. Wat moet je doen? Je wilt dan een huisarts in de buurt kunnen bezoeken. Ook ‘s-avonds en in het weekend.

SEH terug in Woerden?

Nu het zo goed als zeker is dat er uitgebreidere huisartsenzorg (HAZ) terug in Woerden komt is er ook een kans dat de SEH (spoedeisende hulp) terug komt in Woerden. De heer Biesma, directeur van Anthonius ziekenhuis, heeft vorig jaar publiekelijk verklaard dat als er een HAP blijft, hij de SEH weer open doet. Dit is de volgende stap die we namens de 18.500 ondertekenaars van de petitie gaan ondernemen.

Persbericht van de gemeente/Wethouder Koster

Eerstelijnszorg Woerden buiten kantoortijden stap dichterbij

MedSync BV en Allerzorg BV hebben een intentieverklaring getekend om voor de bewoners van Woerden eerstelijnszorg aanbod buiten kantooruren te ontwikkelen (alle dagen van de week van 7 tot 22 uur).

Per 1 januari 2018 kunnen inwoners van Woerden niet meer terecht bij een spoedeisende hulp of huisartsenpost in de eigen gemeente. Overdag kunnen zij terecht bij hun eigen huisarts, maar buiten kantoortijden en in het weekend moeten Woerdenaren momenteel voor spoedzorg naar de huisartsenpost (HAP) in Leidsche Rijn. Voor spoedeisende hulp (SEH) kan men terecht in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht of Nieuwegein.

Lokale artsen zagen definitief af van een HAP

Eerder heeft de gemeente Woerden de lokale huisartsen benaderd met de vraag of zij de spoedzorg buiten kantooruren konden realiseren binnen Woerden. Na onderzoek zagen de huisartsen hiertoe geen mogelijkheid. Daarop heeft de gemeente gesprekken met andere zorgaanbieders geopend om alsnog eerstelijnszorg buiten kantooruren te kunnen bieden aan haar inwoners. Daaruit is de samenwerking met MedSync en Allerzorg ontstaan.

‘Wij hebben als zorgorganisatie samen met de gemeente Woerden en MedSync de handschoen opgepakt om de inwoners van Woerden te voorzien van eerstelijnszorg buiten kantooruren’, vertelt Roy Rempe bestuurder Allerzorg. ‘In nauwe samenwerking gaan we er voor zorgen dat inwoners van Woerden 7 dagen per week van 7.00 uur tot 22.00 uur in hun eigen gemeente terecht kunnen voor eerstelijnszorg’.

Wethouder Koster: ‘Mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat, hoewel de gemeente wettelijk geen rol in dit veld is toebedeeld, je toch veel kunt bereiken wanneer je volhoudt en ongebruikelijke paden durft te betreden. Daarbij helpt een open vizier. MedSync en Allerzorg zien kansen. De afgelopen periode is het overduidelijk geworden dat de wijze waarop een gemeente omgaat met o.a. de WMO andere relaties met de gezondheidszorg ontstaan. Allerzorg, MedSync en Woerden willen met elkaar zo’n nieuwe relatie gaan vormgeven.

Laura Kaper eigenaar van MedSync BV: ‘Het is een gegeven dat mensen ook buiten kantoortijden en in het weekend ziek worden of een klacht krijgen. Dat je daar dan dichtbij makkelijk voor terecht wilt kunnen, vinden wij een terechte wens, waar we graag invulling aan geven. We hebben daarin sterke partners gevonden in Allerzorg en de gemeente Woerden.’