Hart voor de amateurcultuur

24 november 2015
De amateurcultuur is niet altijd een op de voorgrond tredende factor in de Woerdense samenleving. Wel treffen veel inwoners elkaar bij verenigingen om toneel te spelen, muziek te maken of samen te leren schilderen. Een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Een plaats ook waar jong en oud samen komen.

Ondanks dat het veelal sappelen is met de financiële middelen weten ze het hoofd nog boven water te houden.

amateurcultuurIn Woerden wordt vanaf nu het cultuurbeleid gemaakt door de 5 grote cultuurinstellingen. Dit zijn het Klooster, het Stadsmuseum, Kuvo, de bibliotheek en het Cultuurplatform. Deze instellingen hebben elk een directe stem in het cultuuroverleg. Hierin wordt besloten over het cultuurbeleid, de agenda en waar de gemeentesubsidies aan besteed worden. De amateurcultuur heeft hierin geen plaats, anders dan middels een niet door hen gekozen vertegenwoordiger.

Inwonersbelangen wil dat er recht gedaan wordt aan de rol en functie die de amateurcultuur heeft in de samenleving van Woerden. Daarom dat Inwonersbelangen donderdag a.s. in de gemeenteraad het volgende voorstel in stemming brengt.

Inwonersbelangen stelt de raad voor om de komende 4 jaar trapsgewijs het budget voor de amateurcultuur te verhogen van nu 4% (= € 68.000) naar 12% in 2018. Ook wil Inwonersbelangen dat de amateurcultuur, net zoals de professionele instellingen, een stem krijgt in het cultuurbeleid van de gemeente Woerden. Niet zo’n vreemde gedachte. Voor de sport in Woerden is dat al zo georganiseerd. Donderdag zal blijken of er voldoende andere partijen meegaan in dit voorstel.

Hier is de motie is hier te downloaden