Kandidaten Inwonersbelangen gemeenteraadsverkiezingen

Hendrie van Assem gekozen tot lijsttrekker voor Inwonersbelangen.

Afgelopen week is Hendrie van Assem door de leden van Inwonersbelangen gekozen tot lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen. De leden hebben unaniem ingestemd met de voordracht. Het doel van de verkiezingen is om weer met 4 tot 5 zetels in de gemeenteraad te komen. Om aan de slag te gaan met de vele urgente zaken die spelen in Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik en het buitengebied. Samen met de inwoners, verenigingen en bedrijven.

Aan de slag met urgente zaken

Nieuwe woningen, jeugdzorg, verkeer, geen windmolens bij woonwijken, bomen en groen, buurtveiligheid en verpaupering van de openbare ruimte zijn zaken waar grote urgentie op zit. Van grootst belang is een goede participatie in Woerden. Op dit moment wordt het instrumenteel ingezet. “Als we het doorlopen hebben kunnen we deze formaliteit afvinken, zo wordt participatie nu ingezet”, aldus Hendrie. Hij vervolgt: “Daarna wordt het vreemd gevonden dat inwoners en winkeliers in de binnenstad in opstand komen tegen het parkeerbeleid of in Reijerscop tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens. Dit willen we echt anders. Het gaat erom inwoners echt te betrekken en serieus te nemen.”

Hendrie van Assem: echt een tandje erbij

Kandidaten Inwonersbelangen gemeenteraadsverkiezingen
Voorzitter Frans van Helden feliciteert Hendrie van Assem

Op vele fronten moet er echt een tandje bijgezet woerden. De gebouwde 143 nieuwe sociale huurwoningen van de afgelopen 5 jaar is echt te weinig. In een aantal buurten begint de verpaupering zichtbaar te worden. “Ga maar eens kijken in delen van Molenvliet en Zegveld. “Of de Molenbuurt in Harmelen die al 20 jaar wacht op het ophogen van de straat en stoepen”, aldus Hendrie. Het is echt tijd om aan de slag te gaan. Geld is er genoeg. Op dit moment huurt de gemeente Woerden jaarlijks voor € 8,- miljoen externen in. Nadeel van externen is dat ze nooit echt binding met de gemeente zelf ontwikkelen. Dus nu aan de slag met de eigen ambtenaren die de situatie in Woerden echt kennen. En waarmee dus veel geld beschikbaar komt om aan de slag te gaan met de echte zaken die spelen.