westelijke randweg tegenhouden

Hoe houden we een westelijke randweg tegen?

westelijke randweg tegenhoudenAfgelopen week was er in de vergaderzaal van de provincie, een bijzonder partijpolitiek toneelstuk te zien. Inzet is westelijke randweg tegenhouden. Hoe de vork precies in de steel zit, mogen D66 en Progressief Woerden (Groen Links en PvdA) ons uitleggen.

De kern (westelijke randweg tegenhouden) van het verhaal is als volgt. In januari besloot de gemeenteraad van Woerden om te gaan praten met de provincie over de verkeersknelpunten in Woerden. Dit omdat de provincie kan helpen bij de financiëring ervan. Ook Progressief Woerden (De Woerdense Groen Links en PvdA samenwerking) en D66 stemden in. Met deze opdracht werd een belangrijke stap gezet. Zo belangrijk dat in de Provinciale Staten de fracties van D66, PvdA en Groen Links er vervolgens alles aan deden om het onderwerp daar van de agenda af te houden. Wij vinden dat kwalijk. Nog kwalijker is het dat men hiermee, bewust, ook de mogelijkheid van financiële hulp vanuit de provincie in gevaar brengt.

Maar waarom de westelijke randweg tegenhouden?

De vraag is nu wat er gebeurd is in de twee weken tussen het aannemen van het voorstel in de gemeenteraad en het opgevoerde toneelstuk in de provincie in de afgelopen week. Dreigde de westelijke randweg nu weer heel dichtbij te komen en dacht men: “Als het in Woerden niet lukt om het tegen te houden; in de provincie hebben we altijd nog een meerderheid”?

In de oude coalitie deed men al z’n uiterste best om ervoor te zorgen dat de gemeente de voor de randweg benodigde gronden van de hand zou doen. Dat lukte gelukkig niet. Woerden heeft de gronden nog. Nu doet men z’n best om het via de partijgenoten in de provincie voor elkaar te krijgen dat de opdracht van de raad aan het college om met de provincie te gaan praten, daar voorlopig nog even niet op de agenda komt.
Wat verzint men nog om ervoor te zorgen dat er geen westelijke randweg komt?