Hoe kan er een brug komen over de Rijn bij Rietveld 25

6 juli 2015

ln de raadsvergadering van 2 juli 2015 heeft het college aangegeven dat de verkoop van het pand en gronden Rietveld 25/25a de aanleg van een brug over Rijn, van Barwoutswaarder naar Rietveld, aansluitend op mogelijke westelijke randweg (via de oostzijde rioolzuivering), niet onmogelijk maakt. De gemeente kan nog steeds zonder extra aankopen, etc. de westelijke randweg laten aanleggen. Na afloop hebben wij diverse inwoners, ondernemers en instellingen hierover gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat het vooralsnog onduidelijk is hoe het college zich voorstelt t.b.v. genoemd traject een brug aan te leggen als zij niet meer beschikt over bovengenoemde percelen.

Deze vragen hebben we voorgelegd aan het college. Download hier de vragen.

Rietveld25

Dit is de plattegrond waar mogelijk een brug over de Rijn kan komen.