Hufterig gedrag

Hufterig gedrag, hoe zit het in gemeente Woerden?

Hufterig gedragHufterig gedrag, hoe zit het in gemeente Woerden?

Uit onderzoek blijkt dat hufterig gedrag niet daalt in gemeente Woerden. Wel is het aantal boetes voor hufterig gedrag gedaald met 14%. In 2016 daalde het aantal boetes, uitgedeeld door agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) naar 776. Het jaar ervoor waren het 903 boetes. Ook het aantal boetes dat gemiddeld uitgedeeld werd was fors lager dan gemiddeld in Nederland. In Woerden werden gemiddeld 15 op de 1.000 inwoners beboet. Landelijk krijgt 21 op 1.000 gemiddeld een boete. Zo maakt RTLNieuws bekend. Op de website van RTLNieuws is te lezen waarvoor boetes werden uitgedeeld in gemeente Woerden.

Onderzoek met inwoners

Samen met de inwoners heeft Inwonersbelangen vorig jaar onderzoek gedaan naar hufterig gedrag. Het ging om de wijken van Molenvliet, Schilderskwartier, Bloemen -en Bomenbuurt en Binnenstad. De uitkomst was dat verspreid over de wijken overlast ervaren wordt. Het belangrijkste wat de inwoners met ons deelden was:

  1. Overtredingen voor hufterig gedrag wordt ongemoeid gelaten. Het gaat hier bijvoorbeeld om te hard rijden, hondenpoep en fietsers in voetgangersgebied.
  2. Aangiftes tegen hufterig gedrag heeft geen zin. Deze aangiftes verdwijnen in de la is de overheersende gedachte.
  3. Inwoners willen blauw op straat zien. Blauw die zichtbaar en aanspreekbaar is.

Meer blauw op straat in gemeente Woerden

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de uitkomsten voor de wijken representatief waren voor de gehele gemeente. Inwonersbelangen zich in voor meer blauw op straat. Agenten en BOA’s die zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Hier is te lezen waar wij ons voor inzetten.