aan tafel

Huisartsenzorg: Aan tafel!

aan tafelHet actiecomité heeft een open brief gestuurd om aan tafel te gaan met huisartsen. Huisartsenzorg: Aan tafel!

Naar aanleiding van de 18.000 handtekeningen voor behoud van huisartsenzorg in Woerden zijn er brieven gestuurd. Onder andere naar Primair huisartsenposten. Dit is de overkoepelende organisatie die de huisartsenzorg in Woerden organiseert. In de brief wordt gevraagd hoe de zorg na 17.00 uur en in het weekend in en rondom Woerden aanwezig blijft. Pas na publiekelijk aankondigen van acties, omdat antwoord uitbleef, werd er ‘s-vanonds laat een brief (Brief van Primair aan actiecomite 23 oktober) bezorgd bij het actiecomité.

Brief Primair over huisartsenzorg

De inhoud van deze brief is op zijn zachts gezegd vreemd. In onze open brief (Primair brief okt 17 en Huisarts brief okt 17)s tellen wij:

  • Dat uw organisatie er voor kiest, waar dan ook, een HAP te sluiten, is een besluit van uw organisatie en daarmee de verantwoording van uw organisatie.
  • Dat uw organisatie een HAP systeem initieert en overeind houdt, is omdat er mensen zijn die in de omstandigheid geraken dat ze buiten de praktijktijden van hun huisarts, huisartsenzorg behoeven.
  • Welke consequenties uw besluit tot sluiting van de HAP Woerden heeft voor de bevolking van Woerden en omgeving is iets wat de bevolking heel goed zelf kan beoordelen en ook doet.
  • Dat uw organisatie, hoe de bevolking over uw besluit denkt, geen rol van betekenis laat spelen bij de afweging van dat besluit, is ons helder. (Ook hoe de huisartsen in de regio Woerden over uw besluit dachten, deed er naar wij         begrepen, weinig toe.)

Tot slot geeft u aan dat uw besluit een onomkeerbaar besluit is. Dat is ernstig want dat betekent dat wij mogen concluderen dat u zich uit de regio Woerden terugtrekt. De behoefte om nogmaals verteld te krijgen waarom e.e.a. uws inziens zo moet, is er bij ons niet.

aan tafel

Inwoners willen bereikbare huisartsenzorg: Aan tafel!

Wij zijn van mening dat er door u, regelaars van medische zorg, georganiseerd kan worden dat er in de regio Woerden ook buiten kantoortijd huisartsenzorg bereikbaar is. Dat u dat niet doet, doet ons twijfelen aan uw vermogen, uw bereidwilligheid en de competenties die nodig zijn om dat te regelen. De vraag rijst daarmee of u, die tot taak heeft gekozen de bereikbaarheid van huisartsenzorg buiten kantoortijd te regelen, Woerdens patiëntengeld waard bent.

De inwoners van uw zelfgekozen werkgebied waaronder de regio Woerden hebben nooit om een organisatie “Primair” gevraagd. Die is niet door hen bedacht en ingesteld. Was dat zo, dan had men zeggenschap gehad over het functioneren van uw organisatie en de besluiten die uw organisatie neemt.

Wat de bewoners van Woerden en omgeving willen is, ook buiten kantoortijd bereikbare huisartsenzorg.

Hoe dat te regelen? Daarover dienen wat ons betreft de gesprekken die wij voeren te gaan.

Ook voor een gesprek met u hierover staan wij open.