illegaal slaan van heipalen op Geestdorp 4

Vlak voor de vakantieperiode heeft de gemeenteraad in diverse sessies gesproken over het bestemmingsplan Geestdorp 4. In de Gemeenteraadsvergadering van juni heeft de raad haar goedkeuring uitgesproken voor het bestemmingsplan. Een van de belangrijkste discussiepunten was dat omwonenden liever schroefpalen dan heipalen gebruikt zien worden om overlast van trillingen en structurele schade te beperken. Een paar weken later zijn tot verbazing van eenieder de heipalen de grond ingegaan.

Heien zonder vergunning

Dit heeft geleid tot het stellen van een aantal technische vragen door Inwonersbelangen en zijn beantwoord door het college (Download beantwoording).

De beantwoording door het college en de actualiteit roepen bij Inwonersbelangen de volgende vragen op aan het college:

  1. Is er al een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunning?
  2. Wat was de uitslag van de second opinion?
  3. Heeft de gemeente of gaat de gemeente handhavend optreden (bijvoorbeeld de heipalen eruit laten halen (zijnde illegaal bouwwerk)) als er geen vergunning is verleend?
  4. Welke gevolgen heeft het illegaal heien voor de omwonenden?
  5. Hoe kunnen benadeelde omwonenden vertrouwen op een correcte procedure?