In contact met de raadsleden van Inwonersbelangen

18 april 2014

Bomenkap1LR

Wit u iets delen, laten zien of een situatie uiteggen. Inwonersbelangen heeft per dorp of wijk een raadslid als aanspreekpunt. In het centrum van de stad is er ook de gele brievenbus waar de inwoners gebruik van kunnen maken.

Inwonerbelangen hecht veel waarde aan persoonlijke gesprekken. Samen kijken naar een situatie, of een ontmoeting, maakt zaken vaak duidelijker dan een e-mail of telefoongesprek.

Met Inwonersbelangen kan op vele manieren contact opgenomen worden. Bijvoorbeeld per post, e-mail, facebook en telefoon. De contactgegevens zijn te vinden op de website: www.inwonersbelangen.nl/onzemensen.

Hier vind u ook welk raadslid het aanspreekpunt is voor uw dorp of wijk.

Schrijven kan ook: Inwonersbelangen, postbus 64, 3480 DB Harmelen. Persoonlijk post kan bezorgd worden in gele brievenbus in de binnenstad van Woerden: Voorstraat 58. Digitaal en telefonisch: fractie@inwonersbelangen.nl en 06 39137890.

Meepraten, meedoen? U kunt ook lid of donateur worden van de oudste en grootste lokale partij van de Gemeente Woerden. Laat uw stem horen en versterk daarmee Inwonersbelangen.