Inbreng van de inwoners met de raad te delen

31 maart 2015

Verslag bewonersbijeenkomsten verkeer

Inwonersbelangen heeft het college gevraagd om de inbreng van de inwoners te delen. De inbreng die gegeven is tijdens deĀ bijeenkomsten over de verkeersproblematiek in Woerden noord/west.

Geacht college,

Onlangs heeft de gemeente inwonersbijeenkomsten gehouden over de verkeersproblematiek in Woerden noord/west.

Op die avonden konden inwoners reageren op de door het college voorgelegde oplossingsvarianten.

Daarvan is goed gebruik gemaakt door de inwoners.

Middels een a,b,c systeem konden de inwoners zich uiten over A. de brugvariant, B. renovatie variant en C. hun eigen inbreng middels een prikbord.

Naar aan leiding van deze bijeenkomsten heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

  • Wat waren, per bijeenkomst, de reacties van de bewoners op de door het college voorgestelde oplossingen?
  • Welke inzichten hebben de reacties de gemeente opgeleverd?

Inwonersbelangen verzoekt het college de inbreng van de bewoners met de raad te delen. Andere vragen van Inwonersbelangen m.b.t. het onderwerp verkeerssituatie Woerden noord en west volgen nog.