Informatieavond over windmolens

Dinsdagavond organiseerde Inwonersbelangen een informatieavond over windmolens. De aanleiding daarvoor zijn de plannen van gemeente Utrecht om op de grens van de gemeente Woerden windmolens te plaatsen. En het klimaatakkoord komt eraan. Onderdeel hiervan is dat gemeenten een “bod” moeten gaan doen hoe zij gaan bijdrage aan de CO2-reductie.

De eerste spreker was Rene van Vliet. Hij vertelde inspirerend hoe met energie coöperaties lokaal en betaalbaar een groot deel van de eigen energie op te wekken is. De bron kan verschillend zijn. Het kunnen windmolens zijn, zonnepanelen of andere bronnen zijn. Daarna kwam Fred Jansen van het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie)aan het woord. Dit platform heeft alles uitgezocht rondom windmolens. Waar het een paar jaar geleden nog ging om windmolens met wiekhoogtes tot 125 meter, gaat het tegenwoordig om ruim 230 meter hoog. De Domtoren in Utrecht is circa 110 meter hoog.

In het vervolg gaf Fred Jansen aan dat windmolens een aantal zeer nadelige gevolgen hebben voor de omgeving waar ze geplaats worden. En dan gaat het over de omgeving tot 2 kilometer van een windmolen. De eerste is dat ze geluidsoverlast geven. Met name een lage trillende bromtoon die door alles heengaat. Dit is dag en nacht te horen. Veel mensen zijn hier bevattelijk voor en slapen daardoor slecht, met alle gevolgen van dien. Een tweede overlast is de slagschaduw die ze geven. Met een beetje pech heb je een permanente stroboscoop in je huis van november tot en met maart. De derde is dat het platform aangetoond heeft dat de WOZ-waarde van de woningen fors dalen. Als vervolgens gekeken wordt wat de bijdrage aan energie is die windmolens kunnen leveren dan is dit minimaal.

Diana Jansen – Verweij van het Eneregiepanel nam de zaal mee in haar ervaring over een participatietraject. Het bleek een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Helaas bleek uit de reacties van de aanwezigen dat dit eerder regel dan uitzondering is. Diana vertelde over hoe bewoners en anderen gevraagd waren om overlegpartner te worden van gemeente Utrecht over hoe energie opgewekt kan worden in Rijnenburg. Daar is later Reijerscop aan toegevoegd, een gebied waar de grens tussen Utrecht en Woerden ligt. Gaande weg kwam ze erachter dat het alleen maar over windmolens ging, zonnepanelen werden uitgesloten. De beperkingen waarover ze mochten participeren werden steeds groter. Zo werden de voorgestelde windmolens kleiner om aan de gestelde wettelijke eisen te voldoen. En tot slot werd er uit het niets een alternatief plan met windmolens van de wethouder toegevoegd aan de plannen die voorgelegd gaan worden aan de gemeenteraad. De conclusie van Diana is dan ook: participeren over hoe energie opgewekt kan worden mag, zolang er maar niet getornd wordt aan de uitkomst, want de windmolens komen er toch zei wethouder van Hooijdonk op een info avond.

Overzichtskaart van de overlast van de windmolens in Rijnenburg – Reijerscoop die daar gepland worden.

Tot slot nam Hendrie van Assem Fractievoorzitter van Inwonersbelangen en lid van commissie Raadsleden en Griffier van de VNG (Verenigde Nederlandse Gemeentes) de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van de energietransitie.

Na het sluiten van het Landelijk energie akkoord moeten gemeenten gaan bepalen hoe zij bij gaan dragen aan de CO2 reductie. Woerden zit daarvoor in een samenwerkingsverband met 16 gemeentes, 3 waterschappen en de provincie Utrecht. 6 maanden na het akkoord zal het plan gereed moeten zijn, waarna gekeken wordt of transitie doelstellingen gehaald worden en of dat er nog aanvullingen nodig zijn.

De gemeenteraad zal de komende maanden keuzes moeten maken. De vraag is of door de haast die men voorstaat onze Inwoners hierin voldoende worden mee genomen. Want tot  nu toe zijn het vooral plannen van bestuurderstafels.  Tot uitvoering komt het alleen als inwoners overtuigd raken dat we het een gezamenlijk belang vinden en inbreng serieus genomen word. Hendrie van Assem heeft hier grote twijfels over.

De avond werd door aanwezigen zeer positief ervaren en ondanks het snik hete weer hadden toch 50 inwoners de moeite genomen om hier naar toe te gaan.

De presentaties zijn hieronder te downloaden:

Presentatie van Fred Jansen van het NKPW

Presentatie van Diana Jansen-Verwij van het Energiepanel

Presentatie van Hendrie van Assem van Inwonersbelangen