Parkeerbeleid Woerden

Interpellatiedebat nieuw parkeerbeleid Woerden

Een centrum vol met spandoeken en andere acties van bewoners die in opstand zijn gekomen tegen het nieuwe parkeerbeleid Woerden – Binnenstad. Ondernemers zien klanten verdwijnen en als klap op de vuurpijl een rechtszaak tegen de gemeente. Aanleiding voor ons om een verzoek tot interpellatiedebat in te dienen bij de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. Deze zal zijn op 23 september. Helaas kan het niet eerder. We hopen dat het college per direct de nodige acties onderneemt. Om zo de rust zo spoedig mogelijk te laten terugkeren.

In mei gestart met invoering nieuw parkeerbeleid Woerden

Op 3 mei is de gemeente begonnen met de invoering van nieuwe parkeerbeleid Woerden – Binnenstad. Inmiddels zijn er door diverse fracties vragen gesteld. En is er 27 mei een interpellatiedebat geweest vanwege de onrust die in de binnenstad was ontstaan. De wethouder heeft naar aanleiding van het debat beloftes gedaan om directer op te treden. En om een meldpunt in te richten zodat problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgelost worden.

Bijna 3 maanden later is er sprake van escalatie in plaats van toenadering

Nu zijn we bijna 3 maanden verder en is situatie verder geëscaleerd. De binnenstad staat over het nieuwe Parkeerbeleid Woerdenverkeerbeleid figuurlijk in vuur en vlam. Ondernemers geven aan dat ze klanten zien verdwijnen door het nieuwe beleid. Ze worden ook zelf belemmerd in hun dagelijkse werkzaamheden. De bewoners van de binnenstad die opstand komen omdat ze van mening zijn dat heb onrecht word aangedaan. Er een tweedeling ontstaat in de binnenstad, files ontstaan voor de parkeergarage, vergunningen die verdwijnen, prijzen gaan voor de ene groep omlaag gaan en voor de andere groep omhoog. Inwoners worden naar de parkeergarage verwezen zonder te kijken naar persoonlijke omstandigheden. Heel veel inwoners zich niet gehoord voelen. Parkeercontroleurs hebben de niet te benijden taak om de rust in de stad te bewaren.”

Participatie zou grondig zijn geweest

De participatie wordt door de wethouder bij hoog en laag verdedigd als grondig. Maar oogt volkomen mislukt. Ondanks toezeggingen gedaan op 27 mei is er eerder sprake van een steeds grotere wordende kloof tussen college en inwoners/ondernemers dan dat er toenadering is. Zeker gezien de rechtszaken die geweest zijn en aangekondigd worden. Dit staat haaks op hoe wij willen dat het college samen optrekt met inwoners/ondernemers.

Parkeerbeleid Woerden

Verzoek tot interpellatie

Inwonersbelangen heeft een verzoek gedaan voor een interpellatiedebat over het parkeerbeleid Woerden. We verzoeken het college daarbij ook om voorafgaand aan het debat, uiterlijk op dinsdag 17 september 2021, een feitenrelaas ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad. Hierin dient te worden ingegaan op de voorbereiding van de besluitvorming, de rol van het college/wethouder, op welke wijze er invulling is gegeven aan de participatie van belanghebbenden, de resultaten van het meldpunt en hoe de rechtszaak was voorbereid.