Inwoners overvallen door kap laatste 3 bomen

2 februari 2014

Bomenkap1Inwoners in het Staatsliedenkwartier zijn overvallen door gewijzigde plannen van de gemeente. Het gaat om de kap van de laatste 3 bomen in hun buurt.

Afgelopen zaterdag was Inwonersbelangen op bezoek in het Staatsliedenkwartier. Door inwoners werden ze geïnformeerd over de problemen die de inwoners hebben met de gemeente. Dit keer gaat het om de gevolgde procedure om de laatste drie bomen in hun buurt te gaan kappen. Een grote meerderheid van de betrokken bewoners wil dat de bomen blijven staan.

Onlangs heeft de gemeente haar werkplan gewijzigd. In het werkplan dat de gemeente ter inzage had gelegd waren de bomen niet opgenomen. Daarom hebben de inwoners ook niet gereageerd. In de latere versie van het werkplan staat de kap van de bomen opeens wel…….

Inwonersbelangen vindt dat de bewoners terecht bezwaar maken tegen de gang van zaken. Ze vindt dat het groenbeleid op wijkniveau besproken en afgestemd moet worden. Nu lijkt het op een ivoren toren vanuit het gemeentehuis. Als inwoner moet je maar afwachten wat er gekapt gaat worden. Dat heeft met inspraak te maken. Inspraak over de leefbaarheid in je eigen wijk. Of het nu gaat om plannen of latere aanpassingen.

De bomen zijn ook hard nodig. We krijgen nogal eens de opmerking dat het erop lijkt dat de gemeente het nog niet vastgestelde bomenplan al aan het uitvoeren is. En dat het goed zou zijn dat betrokken inwoners zich bundelen, om zo de gemeentelijke plannen en de uitvoering ervan te kunnen volgen en beïnvloeden.

Dit in het belang van het groen en in het belang van de leefbaarheid in onze gemeente.