aan tafel

Gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018

aan tafelDe algemene ledenvergadering van Inwonersbelangen heeft woensdagavond ingestemd met de kieslijst van de grootste lokale politieke partij die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018.

De kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018

De huidige fractievoorzitter Hendrie van Assem is en blijft de lijsttrekker van Inwonersbelangen. Op de posities 2 en 3 staan de huidige raadsleden Jan-Hubert van Rensen en Theo Peters. Daarmee geeft de ledenvergadering van Inwonersbelangen aan zeer tevreden te zijn met de inzet van Van Rensen en Peters, die beide debuteerden na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in de fractie. Eerste nieuwkomer is Egbert Egberts, op plek 4. Een Woerdenaar die vanuit zijn lokale, journalistieke achtergrond vrij goed bekend is met wat er in de gemeente speelt en zijn bezigheden op dat vlak opzijzet om voor Inwonersbelangen politiek actief te zijn. Met stip op 5 staat Lia Arentshorst van Rootzelaar, huidig fractieassistente, die haar man Johan, die de raad na de verkiezingen zal verlaten, hoopt op te volgen. Lia is zeer betrokken bij wat er in Woerden speelt en is al geruime tijd actief voor Inwonersbelangen.

Speerpunten gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018

De speerpunten van Inwonersbelangen zijn voor het begrip kort samengevat in zes onderwerpen.

  • Herstellen van de zorg in Woerden. Na het verlies van het ziekenhuis, spoedeisende hulp en huisartsenpost willen we als eerste bereikbare huisartsenzorg na 17 uur en in weekend herstellen. Lees hier meer.
  • Woningen voor jong en oud te realiseren. Door te bouwen op grond die in het bezit van de gemeente blijft kunnen er betaalbare woningen gebouwd worden. Ook in de prijsklasse boven de € 710,-. Hiermee komt de doorstroming op gang. Lees hier meer.
  • De openbare orde weer handhaven. Zolang de wijkagent van de Nationale politie de openbare orde niet meer mag handhaven zal de gemeente eigen wijk-Boa’s met vergaande bevoegdheden inzetten in alle wijken en dorpen. Lees hier meer.
  • De veiligheid en doorstroming van het verkeer echt aanpakken. Denk hierbij aan de aanleg van een brug over de Rietveld, de westelijke randweg of een ongelijkvloerse kruising op de Steinhagenseweg en doortrekken paralelbanen langs de snelweg. Lees hier meer.
  • De participatie in de samenleving bevorderen. Het gaat om meer ontmoetingsplaatsen in nieuwe dorpshuizen en wijkcentra. En om meer ondersteuning voor vrijwilligers. Lees hier meer.
  • De openbare ruimte netjes en op orde houden. Werken vanuit wijkteams die benaderbaar zijn voor de inwoners. Wijkteams die trots zijn hoe hun wijk erbij ligt en onkruid geen kans geven.

Maar uiteraard heeft Inwonersbelangen een uitgebreider verkiezingsprogramma, waar ijverig aan gewerkt wordt om deze op korte termijn te presenteren. Meer info volgt op onze website.