Inwonersbelangen wint bij verkiezingen

Inwonersbelangen wint bij verkiezingen

Afgelopen woensdag 30 maart is de nieuwe fractie van Inwonersbelangen geïnstalleerd. Onze inzet en werkwijze is gezien door de kiezers. De lokale partij van Woerden heeft een zetel gewonnen. De opkomst in Woerden was 60% en daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. Helaas wel lager dan de vorige verkiezingen. Daarom is één van de speerpunten van Inwonersbelangen om de inwoners meer betrokken te krijgen met wat er leeft en speelt in directe eigen omgeving. Inwonersbelangen wint bij verkiezingen: gewoon, betrokken en dichtbij.

Bedankt voor jouw stem

De nieuwe fractie bestaat uit Hendrie van Assem, Jeanet de Mari en Jan-Hubert van Rensen. Zij gaan zich inzetten voor:

 • Zorg dichtbij: Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) weer terug.
 • Betaalbare huur- en koopwoningen
 • Openbare orde en veiligheid in de wijken handhaven.
 • Geen hoge windmolens (270 meter) in de gemeente Woerden.
 • Duurzaamheid gaat een grote rol spelen en dat kan alleen slagen als het realistisch, haalbaar en betaalbaar is en het samen met de inwoners gerealiseerd wordt.
 • Een betaalbare brug over de Rijn en de randwegen in het westen en in het oosten van Woerden.   
 • Het bevorderen van de zorgzame samenleving bevorderen waarbij de gemeente het verenigingsleven blijft ondersteunen.
 • Beter onderhoud van de openbare ruimte; het behouden van bomen en groen om zo zorgen dat er een beter klimaatadaptatie komt en hittestress wordt voorkomen.
 • Minder inhuur externe medewerkers en bureaus worden ingehuurd. €8,- miljoen per jaar is teveel.
 • Participatie waarbij geluisterd wordt naar onze inwoners.
 • Leefbaarheid in de wijken vergroten. Behoud van bomen en groen en in iedere wijk een wijkcentrum.
 • De geluidshinder van de A12 terugdringen. En ook van de wegen binnen de gemeente.
 • De afschaffing van de hondenbelasting.

Winst lokale partij

Lijsttrekker Hendrie van Assem: “Overal in het land zie je dat lokale partijen gewonnen hebben. Ook in Woerden: Inwonersbelangen wint bij verkiezingen. Dit moet zich ook vertalen in een te vormen coalitie. De thema’s waarvoor wij ons hard hebben gemaakt moeten de komende jaren gerealiseerd worden. Wij zijn er klaar voor om hiermee aan de slag te gaan!”