Inzet Politieboot Woerden

De afgelopen weken zijn er vele reacties geweest van Inwoners over de veiligheid in de singels en over de inzet van de Politieboot Woerden. Zelfs in de Woerdense Courant is er afgelopen week een column aan gewijd.

Politieboot Woerden

Naleven veiligheid op het water

Inwonersbelangen maakt zich met de inwoners zorgen over de veiligheid op het water van onze fraaie singels. Je ziet steeds meer jonge kinderen die in hun rubberboot met buitenboordmotor aan het racen zijn over de singel. Hierdoor ontstaan voor de vele zwemmers in de singel en bij bruggen gevaarlijke situaties. Dit geldt overigens ook met diverse boten en sloepen die zich niet aan de snelheid van 6 kilometer per uur wensen te houden.

Politieboot Woerden

Inwonersbelangen weet dat in onze regio een politieboot aanwezig is. Deze kan ingezet worden om toezicht te houden in het waterrijke Woerden. Daar waar nodig kan het handhavend optreden. Ook weten we dat de twee daarvoor opgeleide agenten bij hun leidinggevende hebben aangedrongen op meer controle op wateractiviteiten. Dit is ook in hun ogen meer dan nodig. Het is daarom voor Inwonersbelangen onbegrijpelijk dat hiervoor geen capaciteit wordt vrijgemaakt. Mede in het licht van het wegvallen van vele activiteiten waar normaal gesproken op ingezet zou worden.

Vragen aan de burgemeester

Daarom hebben we de volgende vragen aan de burgemeester als portefeuillehouder van de openbare orde en veiligheid.

  1. Is het bekend dat er nogal wat problemen voordoen op en rond de singels?
  2. Heeft de burgemeester voldoende grip/controle/bevoegdheden om hier handhavend op te treden?
  3. Waarom is de politie niet bereid om de politieboot Woerden regelmatig in te zetten?
  4. Is dit een probleem alleen in Woerden of speelt dit ook bij andere gemeenten in de regio?
  5. Wil de burgemeester zijn bevoegdheden dan wel invloed aanwenden om de politie te laten handhaven op de singels van Woerden?