Jeanet de Mari lid van fractie Inwonersbelangen

Donderdag 26 september wordt Jeanet de Mari in de gemeenteraad van Woerden geïnstalleerd als fractielid van Inwonersbelangen. De betrokken Harmelense gaat zich inzetten om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen.

Bekende in Harmelen

In Harmelen is Jeanet een bekende. Ze kent het reilen en zeilen in het dorp als geen ander. Al jaren is ze lid van de Carnavals Vereniging de Kwakbollen. Als oud bestuurder van het Multi functioneel centrum Dezibel weten de mensen haar te vinden. Eerst bekleden ze de functie van secretaris en daarna heeft Jeanet de voorzittershamer een aantal jaren gehanteerd. De hamer was symbolisch, want deze heeft ze nooit gebruikt. De sfeer en harmonie binnen het bestuur en vereniging was goed mede door haar manier van opereren. Op dit moment is ze bestuurslid bij Inwonersbelangen en verkeersregelaar. Zo helpt ze onder andere de Avondvierdaagse en de carnavalsoptocht in goede banen te leiden.

Overzicht en oog voor detail

Zij is recentelijk afgestudeerd als Middelbare Veiligheidskundige (MVK) en in het dagelijkse werk bij een klein adviesbureau tijdens grote projecten aan het spoor verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van de daadwerkelijke realisatie. Hierbij moet zowel het gehele project kunnen overzien, als ook oog te hebben voor het detail. Kwaliteiten die ook zeer nuttig zijn in de gemeenteraad. Jeanet wil daarnaast ook vooral hetgeen er leeft en speelt onder de inwoners meenemen in de gemeenteraad.

Politiek moet luisteren en uitvoeren wat de inwoners willen

Jeanet: “het woningtekort voor jongeren en ouderen, de dreiging van grote windturbines en behoud van het groene karakter zijn de onderwerpen die leven onder de mensen. Belangrijker is het dat de lokale politiek luistert naar de mensen en verkiezingsbeloften nakomen. Zo wil een grote meerderheid van de mensen in Woerden dat de Westelijke Randweg aangelegd wordt na 25 jaar. Het is dan toch belachelijk dat er weer een duur onderzoek gedaan wordt naar verschillende plekken waar een brug over de Rijn moet komen in Woerden. Terwijl de Westelijke Randweg buiten beschouwing gelaten moest worden, hier mocht niet over gepraat worden. Het resultaat is dat er weer tonnen geld weggegooid is aan een onvolledig en nutteloos onderzoek en de oplossing weer lang op zich laat wachten. Dit brengt de politiek niet dichter bij de mensen.”