Verkiezingen Woerden

Kaarten zeggen het: 16 maart Inwonersbelangen

Lijsttrekker gaat Inwonersbelangen stemmen!

Ook de lijsttrekker, Hendrie van Assem, van Inwonersbelangen gaat 16 maart stemmen op Inwonersbelangen. Het staat geschreven in de kaarten en het verschijnt vanzelf op de pen. Zie hier de film van afgelopen zaterdag bij het feest van 650 jarige bestaan van Woerden.

Vele wisten het onbewust al: 16 maart Inwonersbelangen

Het verjaardagsfeest van Woerden 650 jaar was een succes. Geen corona maatregelen meer en geweldig lenteweer. Een behaaglijk zonnetje scheen. Veel inwoners kwamen ook bij de illusionist. Tot grote verrassing hadden zij ook onbewust de kaart gekozen met Inwonersbelangen erop. En de pen? Onzichtbaar was daar de naam van Inwonersbelangen op verschenen, terwijl ze pen zelf in de hand had.

Verkiezingsprogramma Inwonersbelangen

Om het verkiezingsprogramma van Inwonersbelangen te lezen kunt u hier op klikken. De belangrijkste punten voor 16 maart Inwonersbelangen zijn:

 • Zorg dichtbij: Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) weer terug.
 • Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor de vele woningzoekenden uit de gemeente Woerden. Wachtlijsten naar maximaal 4 jaar. Wij willen extra inspanningen verrichten om onze jongeren in Woerden te behouden. Voor ouderen die willen, passende woonruimte realiseren zoals het Oudenhuis, Thuishuis of voorzieningen zoals ’t Oude Landt’.
 • Openbare orde en veiligheid in de wijken handhaven. Hardrijders aanpakken.
 • Geen hoge windmolens (270 meter) in de gemeente Woerden. Er zijn goede alternatieven, zoals isoleren van woningen en zonnepanelen op alle daken. Al 20 jaar hebben we met succes voorkomen dat er hoge windmolens komen  bij woonwijken. En we blijven ons hiervoor inzetten.
 • Duurzaamheid gaat een grote rol spelen en dat kan alleen slagen als het realistisch, haalbaar en betaalbaar is en het samen met de inwoners gerealiseerd wordt.
 • Inwonersbelangen wil aan de slag gaan met de verkeersproblemen, zoals een betaalbare brug over de Rijn en de randwegen in het westen en in het oosten van Woerden.    
 • Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevorderen waarbij de gemeente het verenigingsleven blijft ondersteunen.
 • Inwonersbelangen staat voor beter onderhoud van de openbare ruimte; het behouden van bomen en groen om zo zorgen dat er een beter klimaatadaptatie komt en hittestress wordt voorkomen.
 • De komende jaren willen wij dat minder externe medewerkers en bureaus worden ingehuurd. €8,- miljoen per jaar is teveel.
 • Wij luisteren naar onze inwoners en nemen ze serieus bij participatie.
 • Leefbaarheid in de wijken vergroten. Behoud van bomen en groen en in iedere wijk een wijkcentrum.
 • De geluidshinder van de A12 willen we terugdringen. En ook van de wegen binnen de gemeente.
 • De hondenbelasting willen we afschaffen.