Bomen kappen met het kappen

Kappen met het kappen van bomen

Op dit moment is in heel Woerden het ronken van motorzagen een dagelijks geluid geworden. De bomen vallen als bosjes om. Helaas valt dit niet rijmen met de wens van de gemeenteraad voor meer bomen en groen. Daarom wil de oppositie dat het college de gemeenteraad iedere vier weken een opgave doet van waar bomen gekapt worden. Zodat de gemeenteraad in kan grijpen waar kap niet gewenst is. We willen kappen met het kappen van bomen.

Bomen kappen met het kappen

Een korte terugblik van de afgelopen 2 jaar:

 1. In 2017 heeft de raad al gesproken  over extra 1000 bomen in Woerden.
 2. In 2018 wilde het College van het CDA, LijstvanderDoes, CU/SGP en D66 het aantal bomen reduceren tot 29.750 (-2500).
 3. De gemeenteraad heeft in november 2018 bepaald dat de ondergrens voor het aantal bomen 30.000 is. En dat er 1000 extra bomen komen.
 4. Eind 2018 heeft Inwonersbelangen vragen gesteld over de vele bomen die gezond zijn verdwenen.
 5. Er tot op de dag van vandaag volop bomen worden gekapt, waarvan bij een belangrijk deel van de gekapte bomen grote twijfels zijn over de noodzaak.

Hendrie van Assem geeft in onderstaand interview de noodzaak van het voorstel dat in de gemeenteraad behandeld wordt.

Interview

Inwonersbelangen doet donderdag 14 februari het voorstel in de gemeenteraad dat het college:

 1. Een overzicht te geeft van de locaties en het aantal bomen die sinds 1 november 2018 zijn gekapt, de reden van kap en het plan voor herplant.
 2. Iedere maand tijdens een politieke avond een overzicht te verstrekt voor de planning van de kap in de komende maand waarin een opgave van:
  1. De locatie ;
  2. het aantal geplande te kappen bomen;
  3. De reden voor de kap;
  4. Hoe, waar en wanneer de herplant van het aantal te kappen bomen plaats zal  vinden;
 3. Dit overzicht als “RIB Bomen in beeld” aan te bieden aan de raad;
 4. De raad de mogelijkheid heeft om deze RIB bij het vaststellen van de agenda op te voeren als agendapunt;
 5. Mocht de gemeenteraad niet bijeenkomen overeenkomstig de planning dan wordt de “RIB Bomen in Beeld” via de reguliere weg aangeboden.

Kortom kappen met het kappen van bomen