Uitsterfbeleid bomen exercitieveld

Kastanjebomen Exercitieveld behouden

Op 16 juli heeft de gemeenteraad haar besluit over de kap van de kastanjebomen op het Exercitieveld heroverwogen. Een maand daarvoor had de gemeenteraad, op Inwonersbelangen na, besloten tot kap van de historische kastanjebomen.

Kastanjebomen Exercitieveld behouden

Acties van inwoners

Naar aanleiding van acties van inwoners kwamen ook ander partijen tot het inzicht dat de kastanjebomen niet hoeven te verdwijnen. Samen met deze partijen diende we hier een voorstel voor in. Deze is hier te downloaden. Waarmee de Kastanjebomen Exercitieveld behouden blijven.

Het debat

Wij hebben de volgende bijdrage geleverd aan het debat. 

“Voorzitter, bij de behandeling in de vorige raadsvergadering over de drie moties is er door de raad een motie aangenomen met het voornemen om alle bomen te kappen en er nieuwe bomen voor terug te zetten. Inwonersbelangen was de enige partij die daar tegen gestemd heeft omdat wij het verbijsterend vinden dat er telkens weer bomen omgezaagd worden terwijl er genoeg redenen zijn om ze te laten staan. En om ze goed te beschermen en te verzorgen. Toen bleek ook al dat veel Inwoners bezorgd waren over de plannen. Nu een maand later hebben inwoners zich massaal laten horen wat ze er echt van denken. Een echt Inwonersinitiatief die wij uiteraard van harte ondersteunt hebben omdat we met hen vinden dat er genoeg redenen zijn om de bomen te laten staan.”

Kastanjebomen kunnen nog lang mee

De bomen kunnen zeker nog 15 jaar mee als ze goed verzorgd worden, de ondergrond verbeterd wordt en de verharding om de bomen verdwijnt. Er bij activiteiten gezorgd word dat ze niet beschadigen. Ze volgens het rapport van 2019 geen risico vormen voor de omgeving.

Voor de riolering zijn er drie mogelijkheden:

  1. De oude riolering kan blijven liggen want er is voldoende ruimte (9,50) meter tussen de bomen om hem te vervangen
  2. Het plaatsen van een nieuwe binnenwand, waardoor de rioolbuis weer 50 jaar mee kan. Deze methode heet relinen. Doordat de betonnen rioolbuizen bij het relinen niet vervangen hoeven te worden, levert dit aanzienlijke milieuwinst op. Dus minder CO₂ uitstoot en snelle doorlooptijd, minder overlast van de omwonenden en tevens financieel aantrekkelijker dan volledige vervanging 
  3. De rioolbuis door het exercitieveld heen leggen.

Voorzitter, opnieuw argumenten om de bomen te laten staan en de open plekken netjes met nieuwe bomen te vullen. Waardoor de Kastanjebomen Exercitieveld behouden blijven.

Oproep tot algemene steun

To slot voorzitter. Inwonersbelangen heeft vele moties en amendementen ingediend om te zorgen dat we een helder en voor iedereen duidelijk en transparant beleid voeren. Maar helaas het ontbreekt Woerden aan een Groenbeleidsplan en dat nemen we het college kwalijk. Inwoners hebben totaal geen idee wat er in hun leefomgeving gebeurt en waarom, volgens Inwonersbelangen kan en moet dit anders.

1757 Inwoners doen een oproep aan de fracties, laten we daarna luisteren en steun de motie.”

Het debat is hier terug te kijken.