Geen uitsterfbeleid bomen Excercitieveld

Kastanjebomen Exercitieveld gaan sneuvelen

Het is eigenlijk niet te geloven dat alle politieke partijen, behalve Inwonersbelangen, hebben ingestemd met het kappen van de overgebleven Kastanjebomen op het Exercitieveld.

Participatie van inwoners niet gehoord

Het begon met de raadsinformatiebrief van het college van B&W bestaande uit Lijst van der Does/CDA/CU/D66 waarin stond dat met de participatie van inwoners niets gedaan zou worden. Het was een zorgvuldige participatie geweest met veel inbreng. Ter vervanging van de Kastanjes zou maar één rij bomen terug komen en dan alleen aan de singel kant, stond in het voorstel. Tevens zou de mogelijkheid open blijven om een kostbare parkeergarage onder het veld aan te leggen.

Kastanjebomen excercitieveld Woerden gaan sneuvel
Dit historisch beeld is binnenkort verleden tijd

Alle alarmbellen gingen af

Daarna gingen alle bellen rinkelen bij inwoners en een aantal politieke partijen. Dit was niet de bedoeling. Alle kastanjebomen Exercitieveld gaan sneuvelen. Als dit al waar was moest er op zijn minst twee rijen bomen terugkomen. En zeker geen parkeergarage waar niemand van wist.

Kastanjebomen sparen

Lijst van der Does voorstander voor het behoud van bomen(?) kwam met een motie vreemd aan de orde van de dag om zoveel mogelijk kastanjes te sparen. Een loffelijk streven maar de werkelijkheid veranderde onder druk van hun eigen wethouder om in te stemmen met het kappen van de kastanjes.

Ook CDA en CU zat op die toer D66 en vonden het toch wel jammer, maar hadden er begrip voor. Alleen fractie Bakker kwam met een motie om de bomen te laten staan, inclusief een alternatief voor het vervangen van de te vervangen riolering.

Kastanjebomen exercitieveld gaan sneuvelen

Kastanjebomen Exercitieveld gaan sneuvelen

Omwonenden en andere Inwoners lieten zich massaal horen om vooral de bomen te laten staan. In de raadsvergadering werd de motie van Bakker, die Inwonersbelangen breeduit steunde, van tafel geveegd door de gemeenteraad. Net zoals de motie van de VVD.

Vreemd genoeg kreeg daarna een voorstel van Lijst van der Does ineens 29 stemmen van 31. In het voorstel stond dat alle kastanjebomen gekapt gaan worden. Hier komt een dubbele rij bomen voor terug. Het klassieke beeld en historisch aanzicht gaat daarmee volledig verloren. Alleen Inwonersbelangen heeft tegen gestemd omdat ze voor behoud van de bomen en groen zijn.