Klachten behandelen en besluiten nemen met terugwerkende kracht

18 januari 2015

OverDeSchuttingEr is heel wat te doen onder de inwoners nadat het nieuwe hondenbeleid van kracht is. Onduidelijkheden, vragen over waar wel en waar en niet en wie aan zet is om deze te behandelen. Zo heeft een inwoner vragen per brief gesteld aan de gemeenteraad. Uit de brief is duidelijk op te maken dat dit een vraag die door het college beantwoord moet worden. Als standaard afhandeling wordt voorgesteld om de beantwoording door de raadsfrafties te laten doen. Dit werpt vragen op, immers waarom niet direct door het college te laten beantwoorden. Daarom heeft Inwonersbelangen  deze vraag voorgelegd aan het college.

Een andere vraag is waarom de raad een te nemen besluit voorgelegd heeft gekregen met terugwerkende kracht. Het gaat hier om een uitwerking van Europese wet -en regelgeving voor gemeente Woerden. Deze had uiterlijk medio 2014 in moeten gaan. In januari 2015 krijgt de raad pas een uitwerking voorgelegd om hierover te besluiten. En te besluiten dat dit medio 2014 in zal gaan. Over met terugwerkende kracht een besluit nemen heeft Inwonersbelangen deze vragen gesteld. Download hier