schommelen tegen kap Excercitieveld

Kom 15 juli schommelen tegen kap Excercitieveld

Teken de petitie red de kastanjebomen en kom schommelen tegen de kap Excercitieveld. Deze destrasteuze stappen kunnen misschien nog gestopt worden. Dan ook nog oproep om op woensdag 15 juli tussen 14.00 en 16.00 uur naar het Excercitieveld te komen. Dan zullen een aantal bekende en minder bekende Nederlanders en boom adopteren en met iets verrassends komen.

Na besluit in de gemeenteraad grote actie van inwoners

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 besloten dat alle kastanjebomen op het Exercitieveld gekapt gaan worden. Voor een aantal inwoners van Woerden reden om volop in actie te komen. Ze willen koste wat kost de kastanjebomen behouden. Ze hebben zich verenigd in “Red de Kastanjebomen”. Ook hebben ze een Facebookpagina gemaakt en zijn bereikbaar via de email.

schommelen tegen kap Excercitieveld

De petitie

De groep “Red de Kastanjebomen” is een petitie gestart tegen bomenkap op het Exercitieveld. Volgens de gemeente moeten alle kastanjebomen daar gekapt worden, omdat de riolering onder de bomen vervangen zou moeten worden. Bovendien zouden de bomen ziek zijn. Onderzoek wijst uit dat de bomen nog gezond zijn en minimaal tien tot vijftien jaar kunnen blijven staan. Mogelijk nog langer. Voor de riolering onder en rond de bomen zijn andere oplossingen mogelijk waardoor de bomen niet gekapt hoeven te worden. De petitie kan hier getekend worden: https://kastanjesexercitieveld.petities.nl

schommelen tegen kap Excercitieveld

De petitie is inmiddels meer dan 1.000 maal getekend. Een andere actie die de groep op touw heeft gezet is ophangen van schommels in de bomen. Ze roepen iedereen op om te komen schommelen onder de historische kastanjebomen. Met het kappen van de bomen wordt een monumentaal historisch landschap onherstelbaar beschadigd. Niet alleen worden met deze bomenkap-actie van de gemeente een historische aanblik weggegooid. Ook gooit de gemeente hiermee onnodig geld van de inwoners van Woerden over de balk.