koopzondag

Koopzondag: Winkels mogen elke laatste zondag van de maand open…

Koopzondag, uit de gemeenteraad (28 januari 2016)

Omdat het college op grond van het coalitieakkoord het verzoek van het Stadshart om verruiming van het aantal koopzondagen niet mag honoreren, dienden Inwonersbelangen en Lijst van der Does de motie “Winkels mogen elke laatste zondag van de maand open” in. Donderdag 28 januari kwam de motie in de raad aan de orde.

koopzondag

De toelichting van Inwonersbelangen

“Het verzoek van het Stadshart is duidelijk. Het antwoord van de wethouder was ook duidelijk; hij heeft een opdracht nodig. De motie is ook duidelijk. Het is in belang van onze gemeente dat de raad zich beweegt.
Wij en met ons de verzoekers, wachten af wat de uitkomst van de stemming over de motie zal zijn.”

Lijst van der Does voegde het volgende toe

“Het kleinschalige verzoek van deze groep ondernemers is steekhoudend en zij hebben snel een steun in de rug nodig. De bedreigingen van hun bestaan komen van diverse kanten, te weten van webwinkels en van winkels in omliggende gemeenten die wel op zondag open zijn. Deze hardwerkende middenstanders mogen niet langer beknot worden in hun bedrijfsvoering. Niet langer een plaatselijke overheid die de ondernemers beknot maar een overheid die hen faciliteert.”

Vervolgens nodigde de burgemeester de raad uit op de motie te reageren. Behalve CU/SGP deed dat geen van de fracties.

CU/SGP verklaarde namens de gehele coalitie te spreken en zei het volgende:

“Het principe is dat je met elkaar afspraken maakt en dat je naar elkaar betrouwbaar bent en dat je dus de afspraken die er staan respecteert. Wat onze fractie betreft, maar ook namens de fracties van D66, Progressief Woerden, VVD en Sterk Woerden, betreft het dus een niet haalbare motie en dus een overbodige motie.”

Wethouder Schreurs reageerde namens het college en gaf wederom aan een opdracht van de raad nodig te hebben en daarom de stemming af te wachten.

In de 2e termijn namen Peters (Inwonersbelangen) en Brouwer (Namens de coalitiepartijen) nog het woord.

Peters:

“Welke ruimte biedt het coalitie-akkoord de voorstanders van meer verruiming m.b.t. winkelen op      zondag? De ondernemers in de detailhandel, en wij met hen, zouden graag weten welk verzoek in deze wel de kans heeft gehonoreerd te worden. Mijn fractie hoort daarover graag de hier aanwezige raadsfracties. Geen van de fracties roerde zich.”

Vervolgens sprak Brouwer (wederom namens de coalitiepartijen):

“Ja, feitelijk heb ik dat antwoord al gegeven namelijk wat er in het coalitie-akkoord staat dat er een status     quo gehandhaafd blijft; dus ja, ik zie daar geen verruiming in. Maar ja u kunt dat misschien anders lezen, maar volgens mij is een status quo: “er verandert niets.”

En daarmee was het voorlopig weer gedaan met de koopzondag

Wordt vervolgd.

Download hier de motie die is ingediend of beluister de bespreking ervan in de gemeenteraad.