Zorg in Woerden

Koper voor het hoofdpijndossier van Antonius

Zorg in WoerdenDit was de grootste verrassing van de thema-avond Zorg in Woerden en omstreken, waar willen wij naar toe? De heer van Zoelen van het Daan Theeuwes centrum vertelde dit aan de grote menigte van inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die aanwezig was. Ook zijn er kansen om de huisartsenzorg buiten kantooruren en in het weekend weer terug te krijgen in Woerden. En de apotheker gaat nadenken over welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de openingstijden.

De zorg is afgebroken in Woerden

Afgelopen dinsdag 1 oktober was er een thema-avond georganiseerd door de werkgroep zorg in Woerden en omstreken, samen met 4 Woerdense politieke partijen. In het eerste deel van de avond stond centraal hoe de Zorg afgebroken is de afgelopen 6 jaar. Een fusie van het Antonius met het Hofpoort ziekenhuis was de start van omvallende dominostenen. Duidelijk werd dat dit geen fusie op basis van gelijkwaardigheid was maar dat deze fusie bedoeld was om het Hofpoort op te doeken. Zelfs het aanbod van het Daan Theeuwes centrum om het te kopen in 2014 kreeg geen gehoor bij de directies van beide ziekenhuizen. Hun plan was heilig, en alle andere alternatieven werden simpelweg terzijde geschoven.

Antonius is belofte niet nagekomen

Het resultaat is dat de Zorg in Woerden en omgeving onbereikbaar, de menselijke maat verdwenen en kwaliteit van Zorg ver onder de maat is. Op de thema-avond is een aantal zeer slechte ervaringen gedeeld. Een kleine verzameling is een zwartboek gebundeld en uitgedeeld. Er zijn voorbeelden van ouders die met zieke kinderen op een vrijdagavond van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onkundige artsen die verkeerde diagnoses stellen of mensen lang laten wachten en aan hun lot overlaten in de spoedeisende hulp. Of mensen die maanden moeten wachten totdat ze bij een arts terecht kunnen, en het niet overleven. Was dit wat het Antonius bedoelde met de belofte dat de goede Zorg behouden zou blijven na de fusie in 2014, vroegen de aanwezigen zich af.

Zorg in Woerden
Leden van het forum

Woningen belangrijk, zorg nog belangrijker

Na de pauze kwam een aantal sprekers in een forum aan het woord. Verrassende woorden en ideeën kwamen naar voren. Allereerst het publieke aanbod van de heer van Zoelen van het Daan Theeuwes Centrum om het Woerdense Ziekenhuis te kopen. Hij ziet het wel zitten om een Streekziekenhuis voor eenvoudige operaties in Woerden te realiseren. Huisartsen die zich losweken van de huisartsen vereniging Primair  en de Woerdense huisartsen vereniging Hagro. En de apotheker die wil nadenken over hoe ’s avonds en in het weekend medicijnen verstrekt kunnen worden in Woerden. Tot slot kan ook de lokale politiek een stevige zet doen. Door op het Ziekenhuis terrein minimaal de komende 5 jaar de bestemming Zorg of Ziekenhuis te houden, en niet in te gaan op de zakelijke woningbouw plannen van het Antonius.

Samen een zorgvisie opstellen

Betreurenswaardig was de afwezigheid van het Antonius Ziekenhuis. Geen van de directieleden wilden het zwartboek in ontvangst genomen. De avond werd beëindigd met een oproep aan de Raad van bestuur van het Antonius om begin 2020 hun zorgvisie aan de Woerdenaren te komen presenteren. Een zorgvisie die tot stand is gekomen zonder vooraf taboes op te werpen. Dat ook een streekziekenhuis onderwerp van gesprek is. Een zorgvisie die gezamenlijk tot stand is gekomen met inwoners, zorginstellingen en de gemeente. En in gesprek te gaan met de heer van Zoelen om te kijken of het Daan Theeuwes Centrum het ziekenhuis kan overnemen. Passend in de grote wens van de bevolking om een streekziekenhuis in Woerden weer terug te krijgen.

Zie ook: https://youtu.be/XVC9dKsoYeQ

en https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1969252/