Kuil Dammolen

Kuil Dammolen nog niet opgelost

In 2012 en 2013 is de Dammolen en Middelmolen in Harmelen opgehoogd. De straat is tussen de 40 en 70 centimeter opgehoogd. Tijdens de ophoging is ook de toegang tot een garage onmogelijk gemaakt, er is een grote kuil in weg gemaakt. Ondertussen bekend als de kuil Dammolen. De eigenaar werd geconfronteerd met de opgehoogde weg waardoor er geen toegang meer mogelijk was tot de garage. Communicatie vooraf met de eigenaar had niet plaats gevonden. De opstelling van het college was vervolgens volharden in haar gelijk en de gemeente wilde niet in overleg met de eigenaar werken aan een oplossing.

Kuil Dammolen

Vragen over kuil Dammolen begon 2015

Op 5 februari 2015 heeft Inwonersbelangen de volgende vragen gesteld aan het college:

“Inwonersbelangen heeft vernomen dat de rechter uiteindelijk de eigenaar in het gelijk heeft gesteld.

Vraag 1 aan het college is of het juist is dat er een uitspraak van de rechter ligt waarin het college op alle punten in deze zaak in het ongelijk is gesteld.
Vraag 2 is, als dit zo is, wat nu de opstelling van de gemeente is, en
Vraag 3 is, hoe het college nu voortvarend de verkeerssituatie gaat herstellen. Het trottoir weer toegankelijk maken voor voetgangers, kuil/krater in de weg opvullen en de volledige breedte van de weg weer bruikbaar maken.

We behandelen in een commissie nooit individuele gevallen, maar toch doe ik de suggestie om richting eigenaar een gebaar te maken in bijvoorbeeld een oprecht gemeend excuus.”

Hierop werd door de wethouder De Weger geen inhoudelijk antwoord gegeven. Wel heeft hij enig respijt gevraagd omdat hij nog overleg met ambtenaren en juristen nodig had om tot een aanpak te kunnen komen.

Eind 2016 nog steeds geen antwoord

Inmiddels is het november 2016 en hebben wij nog steeds geen antwoord op onze vragen en suggestie gekregen. Er ligt al meer dan 4 jaar een kuil in de weg.

Daarom heeft Inwonersbelangen de zaak weer aan de orde gesteld:

  1. Waarom heeft de gemeenteraad nog geen antwoord gekregen en in het bijzonder de fractie van Inwonersbelangen niet?
  2. Hoe is nu de stand van zaken en wanneer krijgen we nu wel antwoord op onze vragen van de rondvraag van februari 2015?
  3. Gaat de Wethouder voortaan sneller antwoord geven op vragen in de rondvraag gesteld of moeten we voortaan alleen nog maar art. 40 vragen stellen met de daaraan verbonden wettelijke termijnen (lees: RvO) m.b.t. beantwoording?
  4. Tot slot de vraag: hoe gaat het college nu voortvarend de verkeerssituatie herstellen, het trottoir weer toegankelijk maken voor voetgangers, de kuil/krater in de weg opvullen (kuil Dammolen) en de volledige breedte van de weg weer bruikbaar maken?  Is de deadline januari 2017 te veel gevraagd?

Wij denken dat het er nu van moet komen !