Westelijke Randweg

1/4 miljoen onderzoek Westelijke Randweg: Absurd

Westelijke Randweg

De gemeenteraad heeft besloten om nog eens bijna een kwart miljoen (€230.000,-) uit te geven voor aanvullend onderzoek naar de noodzaak van een westelijke randweg. Dit vinden wij heel veel geld. Te veel geld.

Is extra onderzoek wel nodig?

Er liggen al heel veel rapporten.

Al in 1989  onderbouwde men de noodzaak in een rapport dat zijn actualiteitswaarde nog niet verloren heeft (download hier het rapport, 15 mb: Verkeersstructuurplan 1987 DHV). En wat te denken van het “onbekende rapport” (Boerendijk Sweco 2016) waar onlangs zoveel tumult over was?  Daarin worden grote vraagtekens geplaatst bij de plannen die de coalitie had voor de Boerendijk – Hoge Rijndijk. Het rapport beveelt aan om de Boerendijk als gebiedsontsluitingsweg te blijven gebruiken. En dan is er nog binnenkort de oplevering van de zuidelijke randweg. Alle rapporten daarover geven aan dat deze weg om een aansluiting vraagt met een randweg ten westen van Woerden. Tot slot is er de verkeersvisie opgeleverd. Deze wijst naar verbetering van het verkeer in Woerden door een randwegennet.

Maar waarom dan een nieuw onderzoek naar Westelijke Randweg?

Begin dit jaar hebben alle politieke partijen in de Woerdense raad een bestuursakkoord getekend. Naar aanleiding van de zondagsopenstelling zegde CU/SGP hun deelname aan de coalitie op en daarmee dreigde de situatie te ontstaan dat alle wethouders zouden vertrekken en er een nieuw college moest komen. Dat zou Woerden veel geld gekost hebben. Omdat te voorkomen heeft ook  Inwonersbelangen het akkoord getekend waarin werd afgesproken hoe we er met elkaar voor zouden zorgen dat het college tot aan de verkiezingen kon blijven zitten.

In dat bestuursakkoord heeft de raad afgesproken dat er een onderzoek komt naar de westelijke randweg. Er werd niet afgesproken wat dat mocht kosten. Naar nu blijkt is ditop voorhand al bijna een kwart miljoen euro (€230.000,-). Dit vinden wij veel te veel geld, en er liggen al zoveel onderzoeken. Het opnieuw bekijken van al die onderzoeksgegevens, die actualiseren en desnoods wat aanvullend onderzoek doen moet ook kunnen leiden tot conclusies op basis waarvan de twijfelaars in de raad een besluit kunnen nemen.

Teleurstelling laten horen

Akkoorden zijn er om gerespecteerd te worden. Maar wijzer was het geweest dat de raad tot de conclusie was gekomen dat dit deel van het bestuursakkoord:

  1. door de actualiteit was ingehaald en dat
  2. het feit dat het pas in de loop van 2018 geleverd kan worden, maakt dat het geen verkiezingswaarde heeft en dat het te nemen besluit weer ophoudt.

Dat maakte het voor Inwonersbelangen lastig. Bestuursakkoord versus gezond verstand. Maar een meerderheid in de raad wilde onverkort vasthouden aan de gemaakte afspraak. Dat heeft ertoe geleid dat een deel van fractie tegen en een deel voor heeft gestemd.