Laadpalen gemeente Woerden

Laadpalen gemeente Woerden

Beleid – Van het kastje naar de muur!

Inleiding
In 2030 zullen er naar verwachting van de EU 30 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Daarvoor moet het aantal laadpalen in steden en dorpen drastisch omhoog. Inwoners stellen hierover vragen aan ons of er gemeentelijk beleid aan ten grondslag ligt? Of dat het hap snap beleid is?

Herhaald vragen niet beantwoord over laadpalen gemeente Woerden

Medio juli schijnt er een college besluit genomen te zijn om het aantal laadpalen te verhogen. Inwonersbelangen heeft op 11 oktober 2021 vragen gesteld of er een beleidsplan en een overzicht verstrekt kan worden door het college inzake de geplaatste en nog te plaatsen elektrische laadpalen in de gemeente Woerden.Op 22 oktober 2021 is deze vraag wederom gesteld, en na het uitblijven van het antwoord is opnieuw de vraag gesteld op 5 januari 2022 helaas zonder resultaat! Deze laadpalen komen nu als verschillende laadpaddenstoelen uit de grond!

Vragen schriftelijk gesteld

De vragen over laadpalen gemeente Woerden hebben nu schriftelijk voorgelegd aan het college. De vragen zijn:

  1. Is er wel een beleidsplan en een overzicht ?
  2. Welke afwegingen zijn er gemaakt over de plaatsing?
  3. Hoe is het aantal ingerichte plaatsen gekoppeld aan het aantal elektrische auto’s, loopt dit gelijk op?
  4. Welke gegevens worden hiervoor gebruikt ter onderbouwing per wijk?
  5. Is er overleg geweest met omwonenden/dorpsplatform?
  6. Wat is de reden waarom deze informatie niet wordt verstrekt?
  7. Welke bedrijven laat men toe om laadpalen te zetten en welke afspraken worden hierover gemaakt?
  8. Hoe word verrommeling voorkomen in het straatbeeld vanwege de verschillende uitvoeringen van de laadpalen?
  9. Hoe word er nu en de toekomst de samenhang gezien met de nieuwe of te vervangen lantaarnpalen?