passend onderwijs

Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten

De fractie van Inwonersbelangen maakt zich zorgen over de hoeveelheid thuiszitters in de gemeente Woerden en over een grote hoeveelheid kinderen die om welke reden dan ook problemen hebben met het naar school gaan in andere gemeenten omdat zij niet in de gemeente Woerden passend onderwijs kunnen genieten. Eerder stelde de fractie hierover al vragen en vervolgvragen, i.s.m. de fractie van ChristenUnie/SGP.

passend onderwijs

De fractie van Inwonersbelangen stelt vandaag naar aanleiding van bovenstaande vragen aan het college om het college van B&W van de gemeente Woerden onderzoek te laten doen naar het creëren van kansen voor deze kinderen om in Woerden naar school te kunnen gaan. Het gaat om enkele honderden kinderen, wat een substantieel aantal is waarvoor passend onderwijs dichtbij huis geregeld zou kunnen worden. Hiermee zouden nevenkosten voor de gemeente zoals leerlingenvervoer en verblijfskosten elders kunnen worden bespaard.

Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden denkbaar. Zoals het oprichten van eigen SO en/of VSO scholen. Maar ook het zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere onderwijsscholen.

Eigen klas

Een eigen klas voor gehandicapte kinderen in een gewone school. Of als dit niet mogelijk blijkt een eigen school. Een mooie stap en veel beter dan dat kinderen twee tot drie uur per dag in een busje zitten van en naar een school. Soms langer, als er weer eens problemen zijn met leerlingenvervoer. Of geheel niet, als er geen passend vervoer is. Ver weg van hun eigen leefomgeving, vriendjes en vriendinnetjes. En niet altijd nabij zorginstellingen, die de kinderen naast school kunnen begeleiden met andere hulpvragen dan passend onderwijs.

De klassen/scholen zijn bedoeld voor kinderen met een meervoudige handicap, meervoudig complexe ontwikkelingsachterstand of autisme. Ze zitten nu vaak thuis omdat ze niet naar school kunnen. Er is plek voor zo’n zes kinderen per klas die één op één begeleiding krijgen. Of een combinatie van klassen die in kleine kring verschillende lessen krijgen. Een deel die dit niet aan kan heeft ook een risico om thuiszitter te worden. Daar kan dus op deze manier een oplossing voor komen.

Omdat er bij sommige soorten van regulier onderwijs ook krimp verwacht wordt kan het voor scholen in het reguliere onderwijs ook aantrekkelijk zijn om het passend onderwijs dat nu extern plaatsvindt te integreren.

Verzoek aan college: Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten

De fractie van Inwonersbelangen vraagt het college van B&W om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen SO en/of VSO scholen, en ook het zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere onderwijsscholen, dit binnen een redelijke termijn terug te koppelen naar de gemeenteraad.

De fractie van Inwonersbelangen vraagt het college van B&W tevens om spoedig nieuw beleid te ontwikkelen m.b.t. bovenstaande om het onze jongere inwoners beter te doen krijgen op dit punt. Zij verdienen betere kansen. En hun ouders/verzorgers betere ondersteuning daarbij.