Laat Woerden haar inwoners in de kou staan?

Laat Woerden haar inwoners in de kou staan?

Inleiding

Via het AD van 8 april 2022 heeft de lokale partij Inwonersbelangen kennis genomen van de kostenverhoging voor inwoners van Waterrijk voor hun participatie in een warmtenet als gevolg van de hoge gasprijzen. Lees hier het artikel: Een vette energierekening krijgen, terwijl je van het gas af bent: deze bewoners betalen zich blauw. En dat terwijl hun huizen niet zijn aangesloten op het gasnet. De hoge kosten zijn het gevolg van een wettelijke regeling die juist hoge kosten voor het aangeslotenen op een warmtenet moet voorkomen. De huidige hoge gasprijzen zijn kennelijk niet voorzien ten tijde van het vaststellen van die wettelijke regeling.

Andere gemeenten komen wel voor de belangen van inwoners op

Een aantal gemeenten komt op voor de belangen van hun inwoners en geeft een signaal af aan het Rijk over het ongewenste neveneffect van de wettelijke regeling. Volgens het AD heeft de gemeente Woerden desgevraagd te kennen gegeven dat het College geen actie zal ondernemen, omdat “het Rijk het bevoegd gezag is”. Daarmee laat het College de betreffende inwoners letterlijk in de kou staan.

Laat Woerden haar inwoners in de kou staan?

De vragen van Inwonersbelangen zijn:

  1. Geeft het artikel in het AD van 8 april 2022 het standpunt van het College juist weer?
  2. Zo ja, waarom wil het College niet opkomen voor de belangen van inwoners van Woerden door een signaal af te geven aan het bevoegd gezag over een ongewenste uitwerking van door dat bevoegd gezag vastgestelde wettelijke regelingen?
  3. Is het College bereid haar standpunt in dezen aan te passen en op te komen voor de belangen van haar inwoners?
  4. Zo nee, waarom niet?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden. Laat Woerden haar inwoners in de kou staan? Of willen ze ervoor opkomen en gaan ze actie ondernemen? Wij gaan uit van het laatste.