Landbouwverkeer Harmelen

8 januari 2015

De aflopen dagen zijn er diverse artikelen in de media verschenen over landbouwvoertuigen (tractoren) in Harmelen. Er speelt meer en er zijn meer ontwikkelingen dan er te lezen was in de artikelen. Daarom de volgende aanvullingen.

Het is een misverstand dat het opzet is dat landbouwvoetuigen door de kern van Harmelen rijden. De bestuurders mijden de kern liever ook. Alleen hebben ze op dit moment geen alternatief. Ook niet na de opening van de randweg. Voor een goede oplossing is medewerking van zowel de gemeente als van de provincie nodig. De reden daarvoor is dat delen van de randweg in beheer van de gemeente en van de provincie is. Het deel van de randweg parallel aan de snelweg is in beheer van de provincie, het overige van de gemeente.

Er is zowel door de gemeente als door het bedrijfsleven metingen gedaan om de verkeersdrukte van landbouwvoertuigen te bepalen. De gemeente heeft een korte periode geturft. Het bedrijfsleven heeft over langer periode vanuit logboeken de transportbewegingen in kaart gebracht. Hieruit komt voort dat er veel landbouwverkeerd door de kern van Harmelen rijd. Als er een alternatieve route is dan zal het landbouwverkeer fors verminderen en de verkeersveiligheid ten goede komen. Hiervoor heeft Inwonersbelangen zich ingezet. Zij heeft initiatief genomen om het bedrijfsleven, gemeente en Inwoners samen oplossingen te bekijken.

Aan de hand van een drietal figuren worden de mogelijke oplossingen toegelicht.

In onderstaand figuur is de randweg rondom Harmelen zichtbaar. De gele weg start bij Haanwijk (linksboven), via de Potterskade, parallel langs de A12 en bij de Carpoolplein Harmelen gaat het naar het Noorden tot aan de Harmelerwaard. Het gedeelte van de randweg dat parallel loopt aan de A12 is in beheer van de provincie. Hier mag geen landbouwverkeer rijden van de provincie. Opgemerkt wordt dat het meeste landbouwverkeer komt van loon -en verzetbedrijven. Deze vertrekken meestal voor de spits ‘s-ochtends naar de werklokatie.

Randweg Harmelen

Met het gedeelte in beheer van de gemeente is er een mogelijke oplossing. In de kaart hieronder is zichtbaar dat er een alternatieve route is. Landbouwvoertuigen mogen op dit moment over het groen aangegeven gedeelte rijden. Op een klein stukje na (rood). Voor deze alternatieve route wordt op dit moment onderzocht wat de kosten zijn om deze verbinding tot stand te brengen. En of het bedrijfsleven deze route zal gaan nemen.

Randweg Harmelen LBV toegestaan

De meest ideale situatie is als de provincie landbouwverkeer toestaat op de randweg van Harmelen. Binnenkort moeten tractoren kentekens hebben, is er een rijbewijs nodig om het te mogen te besturen en gaat de maximumsnelheid omhoog. Hierbij ontstaat een logische route voor de oost-west verbinding en voor het noord-zuid verkeer. Eventueel kan er met toegestande vensters gewerkt worden, waarbij de landbouwvoertuigen de spits niet hinderen met lagere snelheden. In het rood het verkeer vanuit Montfoort (noord-zuid) dat via de randweg de kern van Harmelen kan mijden. In het groen het alternatief voor oost-west verkeer om de kern te mijden. Hiervoor gaat de gemeenten, het bedrijfsleven en Inwonersbelangen aan de slag met de provincie.

Randweg Harmelen_Provincie_Oplossing